Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zoológia

Obsah > Veda a Technika > Biológia >

Zoológia

 
ODKAZY 1 - 5 z 5

Integrovaná prírodoveda v experimentoch

Databáza odkazov: počítačom podporované laboratórium vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov, medzinárodný projekt Leonardo da Vinci II, fakulta prírodných vied, žiacke pracovné listy, metodické listy

Pavúky Slovenska

Informácie o pavúkoch, kľúč pavúkov, morfológia, fotogaléria, zaujímavosti

Malacologica Bohemoslovaca

Zborník o mäkkýšoch Európy - ulitníky (Gastropoda) a lastúrniky (Bivalvia)

Tuzvo fórum

Fórum pre študentov Lesníckej fakulty. Lesnícka zoológia, mapovanie lesov, bioklimatológia, fyziológia rastlín, dendrológia, lesnícka botanika, pedológia a geológia, fyziológia a výživa zveri, monitoring lesných ekosystémov

Slovgen s.r.o., Bratislava

Diagnostické laboratórium - určenie pohlavia exotických vtákov DNA technikou, DNA analýzy na určenie paternity a identity

Copyright © BEST.SK