Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Združené školy

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Združené školy

 
ODKAZY 1 - 42 z 42

Združená stredná škola ochodu a služieb, Komárno

Informácie o škole, výchova, mimoškolská činnosť, služby

Združená hotelová a obchodná škola, Liptovský Mikuláš

Informácie o škole, výučba a prax, externé štúdium

Educo NO s.r.o., Námestovo

Súkromné stredné odborné učilište. Spojená škola - hotelová akadémia a obchodná akadémia. Súkromná stredná škola podnikania. Prevádzka hotela a penziónu Slanica

Súkromná združená stredná škola Dr.Michala Ozoráka, Dunajská Streda

Informácie o škole, pomaturitné a nadstavbové štúdium, detašované pracoviská, domov mládeže

Združená stredná škola záhradnícka, Malinovo

Teoretická i praktická príprava budúcich záhradníkov, aranžérov a viazačov kvetín

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Nové Zámky

Informácie o škole, história, možnosti štúdia, prijímačky, šport na škole, fotogaléria

Spojená škola, B.Němcovej 1, Nové Zámky

Organizačné zložky - Stredná priemyselná škola elektrotechnická a Obchodná akadémia Nové Zámky

Združená stredná škola Gemerská, Košice

Informácie o škole, prijímačky, projekty, časopis, fotogaléria

Spojená stredná škola, Banská Bystrica

Informácie o študijných odboroch, službách, domove mládeže. Projekty, prijímacie skúšky, prihlášky

Združená stredná škola polygrafická, Bratislava

Informácie o škole, výuke, výrobe, ubytovanie pre študentov

Spojená cirkevná škola, Poprad

Základná škola Štefana Mnoheľa, Cirkevné gymnázium P.U. Olivu, Základná umelecká škola

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Žiar nad Hronom

Informácie o škole, predmetové komisie, záujmová činnosť, projekty školy, skúšky

Združená stredná škola sklárska, Poltár

Informácie o škole, učebné a študijné odbory, uplatnenie absolventov, galéria prác

Združená stredná škola drevárska, Krásno nad Kysucou

Informácie o škole, učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium, prijímačky

MŠ, ZŠ, Gymnázium, OA a Obchodná škola pre telesne postihnutých

Informácie o združenej škole v Bratislave, možnosti štúdia, aktivity

Združená stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda

Základné informácie o škole

Spojená stredná škola, Detva

Informácie o možnostiach štúdia, projektoch a aktivitách školy, ktorá pozostáva z Obchodnej akadémie a Stredného odborného učilišťa

Združená stredná odborná škola, Revúca

Možnosť štúdia v študijných a učebných odboroch, stravovanie v školskej jedálni, možnosť ubytovania v domove mládeže

Združená stredná umelecká škola, Kežmarok

Informácie o škole, história, odbory štúdia, aktivity školy, talentové a prijímacie skúšky

Združená stredná škola obchodu a služieb, Levice

Informácie o škole, školský poriadok, prijímačky, fotoalbum

Spojená škola Štefánikova 64, Bardejov

Informácie o škole - činnosť, poradné orgány, školský poriadok, očami študentov

Spojená škola, Prešov

Stredné odborné učilište elektrotechnické a Gymnázium so zameraním na telesnú výchovu

Združená stredná škola drevárska, Zvolen

Informácie a história školy, učebné a študijné odbory, práce žiakov, projekty školy

Združená stredná škola služieb, Lučenec

Informácie o škole, prijímačky, učebné a študijné odbory

Stredná priemyselná škola a obchodná akadémia, Kysucké Nové Mesto

Informácie o škole, história, prijímačky, študijné odbory

Zdužená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Prievidza

Informácie o histórii a súčasnosti školy, študijných odboroch, aktivitách, školskom časopise, maturitných skúškach

Spojená škola, Tvrdošín

Informácie o škole, história, ubytovanie

Združená stredná škola, Myjava

Informácie o škole a štúdiu, prijímačky, podnikanie

Združená stredná škola dopravy, obchodu a služieb, Nitra

Informácie o škole, učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

Združená stredná škola obchodu a služieb, Ružomberok

História, školské a študentské akcie, novinky

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Banská Štiavnica

Informácie o možnosti štúdia, štúdijné odbory, história školy, služby, ubytovanie, aktivity žiakov

Združená stredná škola, Trebišov

Informácie o škole, možnosti štúdia, časopis Péčko

Združená stredná škola odevná, Púchov

Informácie o škole, projekty, možnosti štúdia

Stredná umelecká škola, Košice

Odbory: Hra na ľudové hudobné nástroje, Hudobno-dramatický odbor, Dizajn a tvarovanie dreva

Spojená škola Slančíkovej, Nitra

Organizačné zložky, informácie pre študentov, správa o výsledkoch

Združená stredná škola drevárska a nábytkárska, Topoľčany

Informácie o škole, prijímačky, vybavenie, nadstavba, odbory

Združená stredná škola SD Jednota, Giraltovce

Stredné odborné učilište a Stredná škola podnikania - teoreticko-praktická príprava žiakov v oblasti obchodu a služieb

Spojená škola Nivy, Šaľa

Informácie o organizačných zložkách školy, študijných odboroch, prijímacích pohovoroch, aktivitách

Združená stredná škola drevárska, Bratislava

Informácie o škole, študijné odbory, prijímacie pohovory, aktivity, internát

Spojená škola Modrý Kameň

Info o škole, fotky, študentský časopis, download programov

Združená stredná odborná škola, Púchov

Informácie o škole, zameranie školy, mimoškolská činnosť, prijímačky

Združená stredná škola potravinárska, Bratislava

Informácie o škole, študijné a učebné odbory, aktivity, fotogaléria

Copyright © BEST.SK