Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zdravotnícke školy

Obsah > Vzdelávanie > Stredné školy >

Zdravotnícke školy

 
ODKAZY 1 - 21 z 21

Cirkevná Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Prešov

Informácie o škole, študijné odbory, kritériá prijatia uchádzačov, DM, projekty, duchovné cvičenia, fotogaléria

Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín

Informácie o škole - prijímačky, aktivity, história, ankety, fotogaléria

Stredná zdravotnícka škola, Košice

História a súčasnosť školy, vyučované predmety, študentské aktivity

Stredná zdravotnícka škola, Prešov

Súčasnosť, história, almanach, aktivity, zoznamy, odkazy

SZŠ, Bratislava

Info, organizačná štruktúra, študijné odbory, časopis

Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica

Informácie o škole - história, profesori, prijímačky, denné a diaľkové štúdium, domov mládeže, fotogaléria

Stredná zdravotnícka škola, Nitra

Informácie o škole, študenti, štúdium, profil absolventa

Stredná zdravotnícka škola, Humenné

História školy, vnútorný poriadok, žiacka rada, časopis Sestrička

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča

Informácie o škole - história, štúdium, prijímačky, aktivity, absolventi, fotogaléria

Stredná zdravotnícka škola M.T. Schererovej, Ružomberok

Informácie o škole, aktuality, aktivity, študijné programy, podmienky prijatia, zamestnanci, študenti, absolventi

SZŠ milosrdného Samaritána, Svidník

Študijné odbory, pedagogický zbor, študenti, fotoalbum, spomienky, krúžková činnosť

Stredná zdravotnícka škola, Skalica

Informácie o škole - odbory a formy, učebné plány, prijímačky, maturity, profesori, domov mládeže, časopis

Stredná zdravotnícka škola, Zvolen

Informácie o škole, história, študijné odbory, aktivity a úspechy školy

Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky

Informácie o škole - história, prijímačky, projekty, odbory, maturity, uplatnenie

Stredná zdravotnícka škola, Poprad

Informácie o škole, história, študijné odbory, aktivity a úspechy školy

Stredná zdravotnícka škola, Bratislava

Študijné odbory, technické medicínske odbory, podmienky prijatia, aktuality

Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš

Informácie o škole - história, profesori, odbory, študenti, prijímačky, aktivity, fotogaléria

Stredná zdravotnícka škola, Žilina

Informácie o škole - prijímačky, odbory, ubytovanie, fotogaléria

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul, Topoľčany

Informácie o škole, história, aktivity, prijímacie skúšky

Stredná zdravotnícka škola, Trenčín

Informácie o škole - formy štúdia, prijímačky, profesori, rada školy, študentská rada, fotogaléria

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca

Informácie o škole - kontakty, študijné odbory, predmety, kritériá prijatia, rozvrh, krúžky, žiaci, štatistika, jedálny lístok

Copyright © BEST.SK