Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Záchranné služby

Obsah > Zdravie >

Záchranné služby

 
ODKAZY 1 - 17 z 17

Horská záchranná služba

Informácie o nás a našej činnosti, legislatíva

Rescue Team

Záchranárska služba. Možnosť registrácie záchranárskych zložiek, záchranárov, podnikateľských subjektov

Falck Záchranná a.s., Košice

Záchranný zdravotný systém. Stanice, činnosť, aktuality, fotogaléria

RZP a.s., Bánovce nad Bebravou

Záchranná zdravotná služba, dopravná zdravotná služba. Členstvo v organizáciách, ocenenia

Tatranská horská služba - Dobrovoľný zbor

Záchrana osôb v oblasti Vysokých Tatier ako dobrovoľný zbor. Horská záchrana, lyžiarske služby, asistencie na pretekoch, prednášková a školiaca činnosť, preventívna činnosť

Združenie kynológov záchranárov Slovenskej republiky

Informácie, prehľad akcií, skúšobný poriadok, brigády

Letecká záchranná služba

Letecká záchranná zdravotná služba je zameraná na skvalitnenie komplexného záchranného systému, na rýchlu pomoc pri medzinemocničných transportoch a všade tam, kde môže svojou rýchlosťou a dostupnosťou prispieť k zníženiu utrpenia pacientov

Life Star Emergency s.r.o., Bratislava

Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností

Dog Rescue Slovakia, Banská Bystrica

Zväz kynologických záchranárskych brigád SR. Informácie o nás, história, akcie, výsledky

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava

História, zložky, štatistika, medecína

Rescue Service s.r.o., Malá Bara, Gaudium s.r.o., Kráľovský Chlmec

Servis sanitných vozidiel, poskytovanie náhradných sanitných vozidiel počas opravy alebo údržby vozidla, požičiavanie sanitných vozidiel. Rýchla zdravotnícka pomoc, prevoz pacientov zo zahraničia, kurzy prvej pomoci

Komplexná centrálna záchranná služba, Gabčíkovo

Občianske združenie na pomoc osobám a ich majetku pri živelných pohromách, vodná záchranná služba, kynologická služba, pomoc pri pátraní, nehodách

RC&T Detva s.r.o., Detva

Dopravná zdravotná služba a záchranná zdravotná služba

Záchranná služba Košice

História, aktuality, obecné zastupiteľstvo a iné

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

Informácie, prehľad akcií, skúšobný poriadok, brigády

Záchranná služba 911 s.r.o., Bratislava

Asistenčná zdravotnícka služba, pohotovostná služba, vodná záchranná služba. Školenia a výcvik v poskytovaní prvej pomoci pre firmy a organizácie

Miestny spolok vodnej záchrannej služby SČK, Prešov

Stanovy, organizačná štruktúra, strediská, školiace stredisko

Copyright © BEST.SK