Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zdravie - psychika

Obsah > Zdravie >

Psychika

 
PODKATEGÓRIE

Psychiatrické ambulancie (3)

ODKAZY 1 - 50 z 55

Psychiatrická nemocnica, Veľké Zálužie

Ústavná starostlivosť o psychotikov - psychoreaktívne stavy, poruchy osobnosti, poruchy nálady, duševné choroby, závislosti

Psychodiagnostika a.s., Bratislava

Výskum, vývoj, výroba a distribúcia psychodiagnostických a didaktických testov, odbornej psychologickej literatúry a psychologických časopisov. Vývoj, výroba a distribúcia počítačových programov psychodiagnostických testov

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, Pezinok

Komplexná zdravotnícka starostlivosť s dôrazom na špecializovanú nemocničnú starostlivosť pacientom s psychickými chorobami a poruchami a liečbu závislostí u dospelých i mladistvých

Košický inštitút pre systematickú skúsenosť, Košice

Vzdelávacie a poradenské aktivity, ktorých hlavnou témou je systemické myslenie, systemické poradenstvo a systemická psychoterapia. Psychoterapeutické, psychologické a poradenské služby

Vladimír Korpáš

Kresťanské psychologické služby

Psychology.sk

Stránka určená odbornej i laickej verejnosti so zameraním na detskú klinickú a poradenskú psychológiu

PhDr. Tibor Hrozáň, Bratislava

Ambulancia klinického psychológa - úzkosti, depresie, poruchy správania, vzťahové a partnerské problémy, neistoty

Psychosociálne centrum, Košice

Mestská príspevková organizácia so zameraním na služby typu denného stacionára pre psychicky ohrozených, preventívnu pomoc, sociálne poradenstvo

Dianetika

Prostredníctvom technológie L. Rona Hubbarda sa dozviete viac o sebe, o iných, o tom ako funguje ľudská myseľ, čo všetko spôsobuje človeku, ako si s ňou poradiť a ako byť úspešnejší v živote

A-Molet, Levice

Liečba obezity - nadváhy, formou skupinových a individuálnych psychoterapeutických metodík. Organizovanie liečebno-redukčných pobytov

PhDr. Eva Linhová, Košice

Psychologička a psychoterapeutka. Psychologická pomoc a podpora, odborné poradenstvo, psychodiagnostické služby, systematická terapia. Ponuka koučovania manažérov a tímov - teambuilding

Mgr. Tatiana Fábryová, Liptovský Mikuláš

Facilitátor, konzultant, špecializovaný tréner systému One Brain Three In One Concepts. Integrácia tela, mysle a ducha

Asociácia manželských a rodinných poradcov

Združenie psychológov, sociálnych pracovníkov, duchovných a pracovníkov iných pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú ako manželskí a rodinní poradcovia na Slovensku

Nehraj.sk

Odborný internetový portál na pomoc gamblerom a ich príbuzným. Závislosť na tipovaní - ruleta, automaty, výpovede, kontakty, diskusné fórum

Centrum mentálneho zdravia Matka, Bratislava

Pomoc dospelým aj deťom s psychickými problémami a všetkým tím, ktorí sa vyrovnávajú s ťažkou životnou situáciou

Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, Banská Bystrica

Pomáhame pri riešení rôznych problémov súvisiacich so vzdelávaním, prekonávaní ťažkostí v osobnom živote, voľbe strednej či vysokej školy a pri výbere budúceho povolania

Linka detskej dôvery

Pomoc a krízová intervencia deťom ohrozeným násilím a inými formami sociálnej patológie

Košické poradenské centrum pre duševné zdravie a osobnostný rast

Psychoterapia a poradenstvo, liečba psychiky bez liekov, liečba svetlom, liečba kyslíkom, psychowalkmany, ušná akupunktúra, relaxácia, autogénny tréning

Mgr. Norbert Uhnák, Bratislava

Klinická psychológia, psychoterapia, psychologické poradenstvo, supervízia, psychodiagnostika

PhDr. Elena Tomková, Bratislava

Poradenská psychologička a psychoterapeutka, špecializácia na vývinové poruchy učenia u mládeže a dospelých, kariérové poradenstvo

Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya, Bratislava

Denné a pobytové zariadenie pre mobilné deti a dospelých občanov s mentálnym postihnutím

PhDr. Alexandra Putzová, Bratislava

Súkromná psychologická prax pre dospelých

Rogeriana, Bratislava

Podnikateľské a osobnostné poradenstvo, psychoterapia, kurzy

Dr. Dana Žemberyová, Bratislava

Súkromná psychologická prax pre deti a dospelých. Psychodiagnostika, poradenstvo, psychoterapia

Pedagogicko-psychologická poradňa, Galanta

Pomáhame pri riešení rôznych problémov súvisiacich so vzdelávaním, prekonávaní ťažkostí v osobnom živote, voľbe strednej či vysokej školy a pri výbere budúceho povolania

Mgr. Ľuba Albertová, Bratislava

Psychologička, alternatívna terapeutka. Individuálna, skupinová, párová, rodinná psychoterapia

Lucia Čiernavová, Bratislava

Ponuka služieb psychológa a psychoterapeuta

Mgr. Richard Gróf, PhD.

Online poradenstvo prostredníctvom internetu: Skype, ICQ, chat, mail. Psychologická poradňa. Anonymne

Poradenské centrum Iná možnosť, Košice

Služby pri riešení emocionálnych, vzťahových a psychosomatických problémov. Preventívne a voľnočasové aktivity pre deti

Consulta, Bratislava

Psychologické poradenstvo - anonymná psychologická poradňa cez internet

Psychoprof s.r.o., Nové Zámky

Vydávanie odbornej literatúry z oblasti psychológie, psychiatrie a sexuológie. Organizovanie kurzov pre prácu s psychodiagnostickými metódami. Preklady odborných textov z oblasti psychológie, psychiatrie, farmakológie - anglický, maďarský a ruský jazyk

PhDr. Mária Sopková, Banská Bystrica

Špecializovaná ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Andrea Belicová, Bratislava

Služby poradenského psychológa. Individuálne poradenstvo, práca so skupinami, psychologická diagnostika, prevencia a liečba závislostí, riešenie osobnostných a partnerských problémov

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice

Neštátne odborné pracovisko špecializované na poruchy učenia a správania detí predškolského a školského veku, mládeže a dospelých

Psychagogia s.r.o., Liptovský Mikuláš

Centrum duševného zdravia - psychoterapia, psychodiagnostika, psychologické vyšetrenie vodičov, biofeedback

Mgr. Janka Dudinská, Levoča

Psychologička a psychoterapeutka s licenciou a certifikátmi

MUDr. Viktor Kopas, Bratislava

Centrum rozvoja osobnosti, psychoterapia

PhDr. Denisa Demovičová, Trnava

Klinický psychológ a psychoterapeut

Regionálne združenie supervízorov, Banská Bystrica

Supervízia v sociálnej práci. Koučovanie, psychohygienické pobyty, svojpomocné skupiny, facilitácia, strategické plánovanie, mediácia

PhDr. Anna Rybáriková, Košice

Súkromná psychologická poradňa pre rodinu, manželstvo a jednotlivca

Choroby z nenávisti

Prezentácia publikácie psychiatra MUDr. Teodora Rosinského. Energoinformačný systém človeka v zdraví a chorobe

Slovenský inštitút psychodynamickej/hlbinnej psychoterapie, Bratislava

Vzdelávacia, konzultačná, tréningová a školiaca činnosť v oblasti psychodynamickej hlbinnej psychoterapie, psychoterapeutické výcviky

Oľga Kostelníková, Humenné

Psychologická poradňa - partnerské vzťahy, rodičia a deti, rozvod, nespokojnosť so sebou, hľadanie zmyslu života, stres, životné zmeny, tréma, strach, smútok, osamelosť

Miroslava Muráriková, Pezinok

Psychologička, absolventka psychoterapeutického výcviku PCA ponúka poradenstvo zdravého životného štýlu

Dagmar Cakova, Bratislava

Psychológ - psychoterapeut. Absolventka psychoterapeutického výcviku v prístupe zameranom na človeka

PhDr. Ingrid Šefčíková, Košice

Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie. Psychodiagnostika dospelých a mládeže, komunikačné tréningy, nácvik relaxačných techník

Psychosociálne centrum, PhDr.Eugen Čižek, Prešov

Ambulancia klinickej psychológie, EEG BFB centrum a denný stacionár

Hont Medik s.r.o., Krupina

Psychiatrická ambulancia. Správy zo zdravotníctva, kritika šafárenia zdravotných poisťovní s prostriedkami verejného poistenia. Ľudské práva a práva pacientov, správna klinická prax

PhDr. Svätomír Mihaľov, Košice

Ambulancia klinickej psychológie so zameraním na oblasť dopravy

Top-Fit, Bratislava

Psychologické poradenstvo - výkon a stres, krízové poradenstvo, mentálny tréning
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK