Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Drogy a závislosť

Obsah > Zdravie > Lieky a drogy >

Drogy a závislosť

 
ODKAZY 1 - 13 z 13

Infodrogy

Drogový informačný portál: aktuality, legislatíva, legálne a nelegálne drogy, projekty, štatistiky a grafy

Promile info

Projekt zameraný na prevenciu alkoholovej a drogovej závislosti

O drogách a ľudoch

Liečba, mailová poradňa, príbehy, diskusia, fakty

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Banská Bystrica

Špecializované zariadenie na liečbu ľudí závislých od alkoholu a iných psychoaktívnych látok

Drogy.sk

Internetová poradňa Centra pre liečbu drogových závislostí

Filia n.o., Košice

Nadácia pre prevenciu drogových závislostí. Sociálna prevencia a poradenstvo. Občianska poradňa, centrum voľného času, programy prevencie

Triezvy priestor

Internetová skupina anonymných alkoholikov. Diskusné skupiny, členstvo

Paipo

Japonská alternatíva cigarety bez nikotínu s účinkami aromaterapie. Pomoc pre odvykajúcich fajčiarov

Pahorok

Vytváranie optimálnych podmienok pre poskytovanie všeobecno-prospešných služieb v oblasti drogovej závislosti a pre prevádzkovanie resocializačného zariadenia poskytujúceho sociálnu pomoc, resocializačnú ochranu občanom, ktorí sa stali drogovo závislí

Asociácia klubov abstinujúcich Slovenska, Trenčín

Koordinácia spoločenského postupu členov pri zabezpečovaní permanentného doliečovacieho procesu sústreďujúceho sa na všestrannú systematickú pomoc osobám abstinujúcim od akejkoľvek drogy s dôrazom na zmenu ich sociálneho postavenia

MUDr. Peter Plintovič ml., Banská Bystrica

Skoncujte s fajčením využitím metódy odvykania na báze biorezonancie

Centrum na odvykanie od fajčenia, Žilina

Antinikotínová odvykacia kúra, biorezonančná metóda

Bioreta

Biorezonančná terapia, protifajčiarska terapia, redukčná terapia v Poprade, Spišskej Novej Vsi a Trenčíne

Copyright © BEST.SK