Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zákony a právo

Obsah > Spoločnosť >

Zákony a právo

 
PODKATEGÓRIE

Obchodné právo (7)

ODKAZY 1 - 33 z 33

Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg

Oficiálne stránky - správy o činnosti, konania. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd - zverejnené texty pre 30 európskych krajín v príslušnom štátnom jazyku

Dokumenty Európskej Únie

Dokumenty európskych inštitúcií, dokumenty spoločné pre všetky inštitúcie, európske právo, inštitúcie, činnosti EÚ

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

Modul elektronickej Zbierky zákonov, plné texty zákonov so zapracovanými novelami, modul Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky a ďalšie dokumenty

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Spracovaná na základe originálnych podkladov Ministerstva spravodlivosti SR. Obsahom aj formou zodpovedá tlačenej verzii

Portál daňovej a finančnej správy SR

Prevádzkuje daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Daňové úrady, tlačivá daňových priznaní, pokyny a iné predpisy, legislatíva, informačný servis, štatistiky, daňový kalendár, daňové kalkulačky

Oficiálne znenia zákonov SR

Aktuálna databáza zákonov SR na serveri Ministerstva spravodlivosti SR. Vyhľadáva platné zákony, vyhlášky, predpisy, opatrenia, uznesenia k zvolenému dátumu účinnosti

Zákon.sk

Každý má právo zadarmo poznať zákony a využívať ich vo svoj prospech. Zbierka zákonov, vestníky, odborná literatúra

Centrum právnej pomoci

Štátna rozpočtová organizácia so zameraním na zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi. Územná pôsobnosť kancelárií

Amnesty International Slovensko

Medzinárodná ochrana ľudských práv

Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže

Zabezpečenie a poskytovanie právnej ochrany deťom a mládeži vo vzťahu k cudzine s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky

Elsa Slovensko, Bratislava

Medzinárodná a nezávislá organizácia študentov práva. Aktivity, projekty, zahraničné stáže, súťaže

Právny obzor

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva

Zákon o prístupe k informáciám

Podporte snahy občianskej iniciatívy o prijatie dobrého zákona o prístupe k informáciám

Reforma zdravotníctva

Články, názory, publikácie

Daňová reforma a spoločenský rozvoj

Problematika daní, daňové konanie, aktuality

Sieť poradenských služieb v pôdohospodárstve

Databáza poradcov, legislatívne informácie a odborné databázy pre agropodnikateľov a agroporadcov

Poradca s.r.o., Žilina

Vydávanie časopisov a kníh aj v elektronickej forme

Naj právo.sk

Bezplatný právny poradca. Vzory zmlúv, žalôb, judikatúra, právny slovník

Slovenská komora mediátorov, Bratislava

Informácie o mediácii ako alternatíve riešenia sporov a konfliktov mimo súdu. Zoznam mediátorov a kontaktných údajov o osobách oprávnených na výkon mediácie

Environet.sk

Portál interaktívneho online nástroja pre prácu s environmentálnou legislatívou

Vyvlastnenie.sk

Informácie, dokumenty a diskusia na tému vyvlastňovanie majetku štátom

ePredpisy.sk

Novinky v legislatíve s upozornením na skryté novely, odložené účinnosti, termínové povinnosti

Olympiáda ľudských práv

Celoštátna súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí

Právo Spoločenstva

Právo Spoločenstva tvorí osobitný ucelený právny poriadok, ktorý určuje práva a povinnosti všetkým Európanom

Právna pohotovosť.sk

Portál služieb právneho charakteru. Poradenstvo, asistencia, databáza advokátov, exekútorov, daňových poradcov

Nadácia Charty 77, Bratislava

Advokácia ľudských práv - bezplatné právne poradenstvo a asistencia v oblasti ochrany ľudských práv, poradňa pre mimovládne organizácie

Asociácia slovenských študentov práva, Bratislava

Združenie právnikov so snahou o zlepšovanie právneho prostredia. Legislatívny inkubátor a bezplatné právne poradenstvo. Akademické aktivity venované právnemu vzdelávaniu

Mafstory

Stránky z prostredia zločinu s videogalériou. Policajné zásahy, lúpeže, prepadnutia

Lawblog

Bezplatná právna pomoc, judikatúra, články, právne informácie

Vzory zmlúv

Žiadosť, odvolanie, životopis, pracovná zmluva, kúpna zmluva, rozvod, žaloba, formulár o dopravnej nehode, zmluva o dielo, nájomná zmluva, prenájom, žiadosť o príspevok, plná moc, dohoda, výpoveď z pracovného pomeru

Rozvod-rozchod.sk

Informácie o rozvode - žiadosť, poplatky za rozvod, mediácia, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Online poradňa

Vssr.sk

Informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy Slovenskej republiky

Register odberateľských vzťahov

Portál na zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Copyright © BEST.SK