Best.sk - slovenský internetový vyhžadávač

Súkromné základné školy

Obsah > Vzdelávanie > Základné školy >

Súkromné

 
ODKAZY 1 - 30 z 30

Škola u Filipa, Banská Bystrica

Súkromná základná škola - informácie o založení školy, financovaní, hodnotení školy

Forel International High School, Bratislava

Súkromná medzinárodná škola - materská škola, prípravný ročník, základná škola, osemročné gymnázium

Súkromná základná škola Human Košice

ZŠ s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a od 1. ročníka a jeho integráciou do výchovných predmetov, tvorivo-humánna škola podporujúca myšlienky globálnej výchovy

Súkromná základná škola, Žilina

Poskytovatež základného vzdelania s rozšíreným vyučovaním jazyka anglického

Galileo, Bratislava

Anglicko-slovenská základná škola, výuka prebieha v angličtine. Informácie o škole, forma výučby, učebný plán

Evangelischen Lyzeum, Bratislava

Spoločná nemecko-slovenská škola. V materskej škole a základnej škole je vyučovacím jazykom nemčina. Školské združenia, príspevky, podporovatelia, predškolská príprava, sponzori

Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina, Bratislava

Informácie o škole - výtvarný odbor, hudobný odbor, galéria

Súkromná základná umelecká škola, Bratislava

Informácie o škole, odbory: tanečný, hudobný, výtvarný, literárno-dramatický

Súkromná základná umelecká škola, Považská Bystrica

Informácie o škole: tanečný, hudobný, literárno-dramatický odbor. Fotky z finále my Pop-Star 2006, design a vypracovanie grafických návrhov plagátov, diplomov, pozvánok, design a výroba internetových stránok a prezentácii

Súkromná základná škola Tomáša Zanovita, Martin

Informácie o škole, aktivitách, učitežoch, organizácii vyučovania

Súkromná základná umelecká škola a Súkromné konzervatórium, Nitra

Informácie o odboroch, pedagógoch, formách štúdia, školskej kapele, prijímacích skúškach

Súkromná základná umelecká škola, Košice

Informácie o škole. Vedenie, vzdelávanie, učitelia. Železiar, Železiarik, Kultobin, Košické folklórne štúdio, folklór

Základná škola Dr. Milana Hodžu s MŠ, Bratislava

Výučba jazykov, dve učebne s počítačmi, posilňovňa a veža poobedňajších aktivít

Súkromná základná umelecká škola, Humenné

Informácie o odboroch, školnom, pedagógoch, oceneniach

Súkromná základná škola Harmónia, Bratislava

Aktivity školy, pravidlá školy, vnútorný poriadok, krúžky a mimoškolská činnos

PinkHarmonyAcademy, Zvolen

Súkromná základná umelecká škola a gymnázium. Odbory, pedagógovia, aktuality

Súkromná základná umelecká škola a materská škola, Prievidza

Informácie o spôsobe výučby, školnom, učitežoch, prioritách

Súkromná Základná Umelecká Škola tanečná, Bratislava

Výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor

Montessori, Bratislava

Súkromná základná škola s materskou školou. Kurz pedagogiky Marie Montessori

Súkromná Základná umelecká škola Róberta Tatára, Banská Bystrica

Informácie o odboroch, pedagógoch, úspechoch školy

Intelekt, Bratislava

Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov

Súkromná základná škola Petzvalova 4, Košice

Súkromná ZŠ so zameraním na tanečnú a hudobno-dramatickú výchovu v spolupráci so ŠD Košice (balet, gymnastika, tanec)

Súkromná základná škola, Bratislava

Humanistické zameranie. Informácie, učitelia, aktivity, obsah vyučovania

Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Ružomberok

Aktivity školy, odbory, úspechy žiakov, zoznam učitežov

Súkromná základná umelecká škola, Poprad

Informácie o umeleckých odboroch, pedagogickom zbore, školských a triednych projektoch

Súkromná základná umelecká škola Kesel, Bardejov

História a súčasnos školy. Informácie o odboroch, učitežoch, akciách

Súkromná základná umelecká škola Boba Brella s.r.o., Košice

Scénický a moderný tanec, hip-hop, muzikál, divadlo, spev. Odbory a predmety, pedagógovia, akcie

Súkromná Základná umelecká škola, Námestovo

Informácie o škole, odboroch a aktivitách školy

Súkromná základná umelecká škola Ludus, Bratislava

Škola pre deti a mládež od 10 rokov. Dramatická výchova, základy herectva, hra s bábkou, pohyb, tanec, rytmus, reč, prednes a inscenačná tvorba

Súkromná základná umelecká škola, Zvolen

Informácie o hudobnom, hudobno-tanečnom a hip-hop odbore. Aktivity žiakov, vystúpenia, prihlášky na zápis

Copyright © BEST.SK