Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Internátne základné školy

Obsah > Vzdelávanie > Základné školy >

Internátne

 
ODKAZY 1 - 8 z 8

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Bratislava

Informácie o škole, aktuality, úlohy pre Teba, rozvrh hodín, fotografie

Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči, Bratislava

Starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti pri intaktnom intelekte

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých, Bratislava

Informácie o škole, pedagogický zbor, etický kódex

Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtaššáka, Bratislava

Informácie o škole, aktivity, fotogaléria

Základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých, Levoča

Základné informácie, história školy, vzdelávanie

ZŠi, Brezolupy

Základná škola internátna pre nehovoriacich a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

ZŠI pre SP Viliama Gaňu, Kremnica

Informácie o internátnej škole pre sluchovo postihnutých, organizačná štruktúra, triedy v škole, oddelenia na internáte, vedenie školy, zamestnanci školy, špeciálno-pedagogická poradňa, rada školy, rozvrhy

Špeciálna ZŠ internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Poľný Kesov

Psychologická, psychoterapeutická a výchovná starostlivosť deťom s narušeným psychosociálnym vývinom

Copyright © BEST.SK