Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Základné školy

Obsah > Vzdelávanie >

Základné školy

 
PODKATEGÓRIE

Internátne (8)

Súkromné (30)

ODKAZY 1 - 50 z 255

Základná škola Užhorodská 39, Košice

Informácie o škole, zameraniach a aktivitách

Základná škola, Ladice

Informácie o škole, školský časopis, školských klub detí, školské aktivity, jedáleň, práce žiakov, fotogaléria

Inštitút Školských Bratov, Bratislava

Informácie o činnosti rehoľných bratov na Základnej škole sv. Jána de la Salle a na Gymnáziu Školských bratov

Základná Škola Dlhá nad Oravou

Minulosť a cesty školy žiadajúcej o projekt infovek, čo to o obci aj pre englishmanov

Základná škola Stredisková, Lieskovec

Informácie o škole, práce žiakov, akcie školy

Základná škola Karloveská, Bratislava

Informácie o škole, história, súčasnosť, fotogaléria, projekty, vyučovanie, školský klub detí, školská jedáleň, zamestnanci

Špeciálna základná škola, Čierny Balog

Informácie o osobitnej škole, hry, galérie, projekty

Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš

Stránky Evanjelickej základnej školy biskupa J. Janošku a Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského

Základná škola s materskou školou Odborárska, Bratislava

Informácie a história, zameranie, projekty, fotografie

ZŠ R.Dilonga, Trstená

Informácie, projekty a aktivity, obrázky

Základná škola s materskou školou, Častá

Obecné informácie, učitelia a žiaci, história

Základná umelecká škola, Modra

Hudobný, výtvarný, tanečný odbor. Informácie o škole: aktivity, detský folklórny súbor Magdalénka, z histórie

ZŠ Veternicová, Bratislava

Informácie o škole, zamestnanci, rada školy, projekty, združenie rodičov, časopis, úspechy žiakov, knižnica, fotogaléria

Základná škola s materskou školou, Zuberec

Informácie o škole, história, učitelia a žiaci, triedy, projekty a aktivity školy

Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera, Trnava

Informácie o vedení školy, možnostiach štúdia a pripravovaných podujatiach, dočítate sa o histórii i súčasnosti školy, o absolventoch

Základná škola, Komárno

Informácie o škole, organizácia školy, projekty, fotogaléria

Základná škola, Holčíkovce

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola, Ždaňa

Informácie o škole, predmetoch, aktivitách, časopise, fotogaléria

Základná škola Mlynská, Stropkov

Informácie o škole, novinky, predmety, fotografie školy

Základná škola Nevädzová, Bratislava

Informácie o činnosti školy, zamestnancoch, žiakoch, úspechoch, časopise

Základná škola s materskou školou Hradná, Liptovský Hrádok

Informácie o škole, história, aktivity, predmety a harmonogram výučby, fotogaléria

ZŠ Bežovce

História materskej a základnej školy, krúžky, oznamy pre rodičov

Základná škola Bernolákova, Prešov

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola, Fiľakovo

Informácie o škole, výuka, krúžky, zábava, fotogaléria

Špeciálna základná škola, Chminianske Jakubovany

Informácie o škole, história, projekty a učebný plán, mimovyučovacia činnosť

Základná cirkevná škola A. Radlinského, Dolbý Kubín

Informácie o škole, história

Základná škola Moskovská, Spišská Belá

Informácie o škole, história, zamestnanci, triedy, projekty školy

Základná škola A. Kubinu, Trnava

Organizácia školy, školský poriadok, klub, rodičovské združenie

Základná škola a Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

Informácie o škole, história, možnosti štúdia

Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná

Informácie a história, žiaci, krúžky, aktivity, úspechy

Piaristi, Prievidza

Kolégium, základná škola

Základná škola, Spišská Nová Ves

Informácie o škole, úspechy, olympiády, súťaže

Základná škola, Košice

Informácie o škole, projekty, úspechy, fotogaléria

Spojená cirkevná škola, Poprad

Základná škola Štefana Mnoheľa, Cirkevné gymnázium P.U. Olivu, Základná umelecká škola

Základná škola Gorkého, Trnava

Informácie o škole, história, projekty, fotografie

Základná škola, Svätý Peter

Informácie a história školy

Základná škola M. R. Štefánika, Levice

Informácie o škole, projekty, časopis, nadané deti, fotogaléria

Základná umelecká škola M. Moyzesa, Prešov

Umelecká škola s hudobným, tanečným, literárno-dramatickým a výtvarným odborom

ZŠ Pri Kríži, Bratislava

Základné informácie o škole

4. Základná škola, Detva

Informácie o škole, plán práce, učitelia

Biblická škola, Martin

Informácie o škole, udalosti a aktivity, možnosti štúdia

Základná škola Dr. Daniela Fischera, Kežmarok

Informácie o škole, aktuality a aktivity

Základná škola, Prešov

Informácie o škole, školské podujatia, fotoreportáže, novinky

Cirkevná základna škola sv. Michala

Michalovce

Základná škola Hrnčiarska, Zvolen

Informácie o škole, predmetoch, projektoch, úspechoch

ZŠ P.O. Hviezdoslava, Snina

Informácie o škole, história, predmety, fotoalbum

Základná škola Narnia, Banská Bystrica

Škola s intenzívne rozšíreným vyučovaním anglického jazyka už od 1. ročníka

Základná škola, Leopoldov

Informácie o škole, predmety, projekty, úspechy

Cirkevná základná škola Narnia, Bratislava

Informácie o škole, jej misii, vzdelávací program, učitelia, fotografie

Základná škola Škultétyho, Topoľčany

Profil školy, organizačná štruktúra, environmentálna výchova, školský klub a časopis
Stránka:    1 23456Ďalšia >

Copyright © BEST.SK