Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Zahraničné inštitúcie

Obsah > Inštitúcie >

Zahraničné inštitúcie

 
PODKATEGÓRIE

Veľvyslanectvá (10)

ODKAZY 1 - 16 z 16

Rada Európskej únie

Tlačové správy, aktuálne zasadnutia, udalosti, audiovizuálne informácie, dokumenty

Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg

Oficiálne stránky - správy o činnosti, konania. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd - zverejnené texty pre 30 európskych krajín v príslušnom štátnom jazyku

Medzinárodný višegrádsky fond

Informácie o fonde, informácie pre žiadateľov o grant, projekty

UNICEF

Slovenský výbor detského fondu OSN

Československá spoločnosť pre vedy a umenia

Celosvetová organizácia združujúca vedcov, umelcov a záujemcov o českú a slovenskú kultúru

Poľský inštitút Bratislava

Informácie o inštitúte, program, história podujatí

Eurodesk, Bratislava

Európska sieť, slúžiaca na rozšírenie informácií o programoch Európskej únie pre mladých ľudí a pre všetkých, ktorí s nimi pracujú

British Council, Bratislava

Medzinárodná organizácia reprezentujúca Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Goetheho inštitút, Bratislava

Rozvoj nemeckého jazyka a podpora medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Organizovanie a podpora kultúrnych podujatí na prezentáciu nemeckej kultúry. Ponuka kníh, časopisov a audiovizuálnych médií

Portugalský inštitút

Výučba portugalčiny a organizovanie jazykových kurzov, prekladateľské a tlmočnícke služby, spolupráca s organizáciami a inštitúciami v lusofónnych krajinách a na Slovensku, organizovanie seminárov, kultúrnych a vzdelávacích podujatí

Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava

Aktivity, kultúrne podujatia, kurzy talianskeho jazyka, knižnica, členstvo, fotogaléria

Amnesty International Slovensko

Medzinárodná ochrana ľudských práv

Francúzsky inštitút

Bratislava

Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Bratislava

Organizácia podporujúca obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Veľkou Britániou

Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR, Bratislava

Špecializovaná agentúra Organizácie spojených národov s vedúcim postavením v oblasti verejného a globálneho zdravia

Holandský inštitút architektúry

Stránky o Holandskom inštitúte architektúry, ústav a múzeum architektúry v Holandsku, v mestách Rotterdam a Maastricht

Copyright © BEST.SK