Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vzdelávanie

Obsah >

Vzdelávanie

 
PODKATEGÓRIE

Firmy (1307)

Knižnice (73)

Korešpondenčné semináre (3)

Literatúra (74)

Materské školy a jasle (113)

Príručky, manuály (29)

Slovníky (25)

Stredné školy (385)

Špeciálne školy (4)

Študentské domovy (19)

Študijné materiály (51)

Veda a Technika (591)

Vysoké školy (143)

Vzdelávacie organizácie (86)

Základné školy (293)

ODKAZY 1 - 30 z 30

Ministerstvo školstva SR

Oficiálna stránka ministerstva

Wikipédia

Otvorená slovenská online encyklopédia so slobodným obsahom, ktorý môže každý používať, pridávať a meniť

Akademická rankingová a ratingová agentúra, Bratislava

Hodnotenie vysokých škôl, kvality vedy a výskumu na vysokých školách na Slovensku, prideľovanie ratingu

Projekt Infovek Slovensko

Postupné vytvorenie celoslovenskej siete stredných a základných škôl pripojených na Internet a ich vybavenie internetovo-multimediálnymi učebňami

Kurzy.sk

Portál o vzdelávaní. Nájdite si kurz alebo školenie z ponuky rôznych spoločností. Jazykové kurzy a školy, počítačové kurzy, marketingové kurzy, kurzy BOZP, rekvalifikačné kurzy

Rescue Team Slovakia, ŽilinaŠkola mladých záchranárov

E–learningová aplikácia má ambíciu spropagovať prostredníctvom využitia moderného komunikačného nástroja záchranársku problematiku a to najmä u detí a mládeže

Kurzy

Kurzy tanca, kreslenia a maľovania, IT kurzy a tipy na ďaľšie voľnočasové a vzdelávacie aktivity. Kurzy, semináre a školenia zo všetkých tématických oblastí a rôznych regiónov Slovenska

Európsky vzdelávací inštitút, n.o.

Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, legislatívy Európskej únie, vzdelávanie zamestnancov štátnej správy a samosprávy, ďalšie odborné vzdelávanie

Nadácia Škola dokorán

Nadácia pôsobí na Slovensku od roku 1994 a jej cieľom je podporiť proces spoločenských zmien prostredníctvom vnútornej reformy školstva

Úspešná škola

Portál o riadení a manažmente škôl zameraný na inovatívne formy vzdelávania

Waldorfská pedagogika

Učebný plán je tvorený v rovnováhe poznávacích predmetov, umeleckých a praktických aktivít a predstavuje základný rámec pre tvorivú prácu učiteľa s triedou

Poznaj svoje peniaze

Online vzdelávací projekt vytvára podmienky pre získanie základnej orientácie mladých ľudí vo svete financií

Angličtina pre samoukov

Gramatika, slovná zásoba, výučba posluchom

Student´s World s.r.o., Trebišov

Výroba a distribúcia učebných a technických pomôcok pre všetky typy škôl

Delta Akademia

Informácie o štúdiu na vysokých školách v SR a ČR, organizácia kurzov a cvičných testov, bezplatné poradenstvo, fórum

Dobrá škola

Internetový projekt prostredníctvom ktorého sa rodičia dozvedia o prospechu svojich detí, zmenách v rozvrhu, o vyučujúcich a voľnočasových aktivitách

Tatra Marine Management s.r.o., Bratislava

Ponuka práce na námorných výletných lodiach, trajektoch a luxusných jachtách - online registrácia. Kurzy STCW 1978/1995, pomaturitné štúdium na námornej škole. Predaj lístkov na trajekty a leteniek

Model ďalšieho vzdelávania učiteľov

Poskytnutie poznatkov učiteľom prírodovedných predmetov o najnovších formách a metódach výučby so zameraním na využitie Internetu vo výučbe a multimediálnu výučbu

Internetová žiacka knižka

Internetová žiacka knižka pre školy, rodičov a žiakov zadarmo

AVS prístroje - psychowalkmany

Výučba cudzích jazykov v hladine alfa, relaxácia, odbúranie stresu, únavy

Olympiáda ľudských práv

Celoštátna súťaž študentov gymnázií, stredných škôl a odborných učilíšť v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí

Jazykovky

Adresár jazykových škôl na Slovensku a v zahraničí

Hudobná škola Yamaha

Súkromná hudobná škola ponúka vzdelávacie programy v smeroch: zobcová flauta, klávesy, gitara, spev

Callanova metóda

Metóda, ktorá umožňuje osvojiť si anglický jazyk rýchlejšie ako pri tradičných metódach výučby

Angličtina online

Stránka pre tých, ktorí to s angličtinou myslia vážne

Jazykové vzdelávanie

Informácie zo sveta cudzích jazykov. Skúšky, certifikáty, metódy, jazykové materiály a produkty, cvičenia zadarmo, online hry, jazykoví lektori, jazykové školy

LETart production, Martin

Organizovanie hudobno-výchovných predstavení s motivačným obsahom pre žiakov a študentov

Školský portál

Komunitný a spravodajský portál pre školy. Správy, odborné články, blogy, diskusie, kalendár povinností, rozhovory, súťaže, internetový predaj publikácií, ankety

Príručka

Efektívna vzájomná komunikácia medzi rodinou a školou

Štúdium

Vysokoškolské, stredoškolské a pomaturitné štúdium. Nájdite si štúdium na strednej škole, fakulte alebo univerzite a zvýšte svoje vzdelanie

Copyright © BEST.SK