Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Žilinská univerzita

Obsah > Vzdelávanie > Vysoké školy >

Žilinská univerzita

 
ODKAZY 1 - 15 z 15

Lokálna a regionálna Cisco Akadémia

Pri katedre informačných sietí Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity

Strojnícka fakulta

Žilinská univerzita

Žilinská univerzita

Oficiálna stránka

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Žilinskej univerzity

Elektrotechnická fakulta

Žilinská Univerzita

Katedra geotechniky Stavebnej fakulty ŽU, Žilina

Informácie o fakulte, štúdium a laboratórium, odborné práce, publikácie

Detašované pracovisko Elektrotechnickej fakulty ŽU, Liptovský Mikuláš

Informácie, oznamy, akademický kalendár, študijný plán, rozvrhy

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum, Žilina

História školy, poskytované výcviky, letecká technika, katedra leteckej dopravy, aktuálne kurzy

Katedra fyziky Žilinskej univerzity, Žilina

Informácie, možnosti štúdia, výskum, ponuka diplomových prác, semináre

Katedra leteckej dopravy, Žilina

Informácie o katedre, letecká škola, možnosti štúdia

Katedra železničnej dopravy, Žilina

Informácie o katedre, zamestnanci, študenti

Študentský portál Žilinskej univerzity

Aktuálne informácie pre študentov, hry, chat, blogy, diskusia, e-nástenky, fotoalbumy

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity

Ponuka jazykových, počítačových, odborných kurzov a tréningov. Záujmové vzdelávanie seniorov (Univerzita tretieho veku)

Katedra požiarneho inžinierstva, Žilina

Informácie o katedre na fakulte špeciálneho inžinierstva, veda a výskum, publikácie, štúdium

Katedra bezpečnostného manažmentu, Žilina

Informácie o katedre na fakulte špeciálneho inžinierstva, veda a výskum, publikácie, štúdium

Copyright © BEST.SK