Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Obsah > Vzdelávanie > Vysoké školy >

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 
ODKAZY 1 - 5 z 5

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Košice

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach

Vedenie fakulty, katedry, informácie pre uchádzačov o štúdium

Lekárska fakulta UPJŠ, Košice

Informácie o fakulte. Vyhľadávač, univerzitná knižnica, konferencie, vyhľadávanie osôb, vzdelávanie, výskum, medzinárodné vzťahy

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Vedenie fakulty, katedry, študijné programy, informácie pre uchádzačov o štúdium

Právnická fakulta UPJŠ, Košice

Informácie o katedrách a ústavoch, pre záujemcov o štúdium, fakulty, aktivity, autorizovaná zóna, služby pre verejnosť, výskum, vzdelávanie, medzinárodné vzťahy

Copyright © BEST.SK