Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Univerzita Konštantína filozofa

Obsah > Vzdelávanie > Vysoké školy >

Univerzita Konštantína filozofa

 
ODKAZY 1 - 7 z 7

Univerzita Konštantína filozofa, Nitra

Základné údaje, rektorát, Fakulty prírodných a sociálnych vied, Filozofická a Pedagogická fakulta, študentské domovy

Fakulta prírodných vied UKF, Nitra

Informácie o fakulte pre uchádzačov, študentov a zamestnancov

Filozofická fakulta UKF, Nitra

Informácie o fakulte, pre uchádzačov, študentov a zamestnancov

Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra

Informácie o fakulte, činnosti, dekanáte, fakultných orgánoch, pracoviskách, študijných programoch

Pedagogická fakulta UKF, Nitra

Poskytujeme odborné vzdelanie budúcim učiteľom materských, základných a stredných škôl. Informácie o fakulte, orgánoch, vede a výskume, legislatíve, katedrách a informácie pre verejnosť

Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica

Informácie o fakulte, študijné programy, priestory fakulty

Katedra telesnej výchovy a športu UKF, Nitra

Zabezpečuje výučbu telesnej výchovy vo viacerých formách štúdia. História vzniku a rozvoja KTVŠ, personálne obsadenie, rozvrhy, sekcie, skúšky, študenti

Copyright © BEST.SK