Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Univerzita Komenského

Obsah > Vzdelávanie > Vysoké školy >

Univerzita Komenského

 
ODKAZY 1 - 22 z 22

Univerzita Komenského, Bratislava

Oficiálna stránka univerzity

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Informácie o fakulte, pracoviská fakulty, možnosti štúdia, štruktúra študijných programov

Právnická fakulta

Univerzity Komenského

Lekárska fakulta UK

Bratislava

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Informácie o fakulte, knižnica, prijímacie konanie, informácie o štúdiu a študentský servis

Fakulta managementu

Informácie, študijné programy, študentský servis

Filozofická fakulta

Informácie, aktivity, študent. poriadok

Farmaceutická fakulta

Novinky, dokumenty a oznamy, celkový pohľad

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Základné informácie o fakulte, štúdiu, vede a výskume, informačných a vzdelávacích zdrojoch

Jeséniova lekárska fakulta UK

Martin

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK, Bratislava

Študijné informácie, veda a výskum, knižnica

Prírodovedecká fakulta UK

Bratislava

Pedagogická fakulta

Novinky, knižnica, informácie, celkový pohľad

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PDF UK, Bratislava

Informácie o katedre, projekty, publikácie a články

Oddelenia meteorológie a klimatológie, Univerzity Komenského

Činnosť oddelenia, výučba, publikácie a prednášky, klimatické zmeny

Schola Ludus, Bratislava

Podporné vzdelávacie a výskumno-vývojové pracovisko Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského

Katedra základov a didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského

Katedra vyučovania informatiky, Bratislava

Aktuality, prijímačky, výučba, diplomovky, výskum, profil školy

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

Je študijným, konzultačným, poradenským a servisným pracoviskom. Jeho hlavným zámerom je pomáhať pri integrácii zrakovo postihnutých študentov do vysokoškolského štúdia a života

Katedra archeológie Univerzita Komenského Bratislava

Informácie o katedre, história, štúdium, knižnica a publikácie

Sociálna práca

Katedra sociálnej práce, občianske združenie Sociálna práca

Katedra analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty, Bratislava

Pracovníci, laboratóriá, publikácie, štúdium, výskum, iné aktivity

Copyright © BEST.SK