Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

Obsah > Vzdelávanie > Vysoké školy >

Univerzita sv. Cyrila a Metoda

 
ODKAZY 1 - 4 z 4

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta masmediálnej komunikácie. Základné údaje, veda a výskum, univerzitná knižnica

Filozofická fakulta UCM, Trnava

Informácie o fakulte, formy štúdia, prijímacie konanie

Katedra informatiky fakulta prírodných vied UCM, Trnava

Štúdium spočíva na poznatkoch z informatických a matematických disciplín a z poznatkov z vybraných ekonomicko-spoločenských vied. Informácie o škole, predmety, pedagógovia, projekty, rozvrhy

Fakulta masmediálnej komunikácie

Informácie o fakulte, katedry, formy štúdia a odbory, študijný program, prijímacie konanie

Copyright © BEST.SK