Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Slovenská technická univerzita

Obsah > Vzdelávanie > Vysoké školy >

Slovenská technická univerzita

 
ODKAZY 1 - 12 z 12

Slovenská Technická Univerzita, Bratislava

Hlavná stránka univerzity

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava

Študentské aktivity, orgány, štúdium, výskum, knižnica

Transfertech, Bratislava

Stredisko transferu technológií zo Slovenskej technickej univerzity do priemyselnej praxe

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Bratislava

Informácie o fakulte, prijímačky, štúdium a výskum, súčasti fakulty

Stavebná fakulta STU Bratislava

Hlavná stránka univerzity

Centrum výpočtovej techniky

Slovenskej technickej univerzity

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Členovia katedry, študijný program, výskumné projekty, publikácie

Strojnícka Fakulta STU

Hlavná stránka univerzity

Materiálovo technologická fakulta STU, Trnava

Informácie o fakulte, možnosti štúdia, pracoviská, výskum

Katedra chemického a biochemického inžinierstva ChTF STU, Bratislava

Informácie o katedre, pedagógoch, výskume, seminároch

Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave

Informácie o katedre, výskume, štúdiu, projektoch a publikáciách

Katedra zdravotného inžinierstva Stavebnej fakulty STU, Bratislava

Zásobovanie obyvateľstva a priemyslu vodou, odkanalizovanie obcí, miest a priemyslu, odpadové hospodárstvo

Copyright © BEST.SK