Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Obsah > Vzdelávanie > Vysoké školy >

Slovenská poľnohospodárska univerzita

 
ODKAZY 1 - 8 z 8

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Nitra

Informácie o fakulte, štruktúra, možnosti štúdia, výskum, prijímacie pohovory

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Informácie, služby, katalóg, elektronická čitáreň

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Informácie, fakulty, zamestnanci, študenti, výskum, zahraničné vzťahy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva PSU, Nitra

Katedry, štúdium na fakulte, výskum, orgány

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU, Nitra

Informácie o fakulte, možnosti štúdia, štruktúra, prijímacie pohovory, zahraničné vzťahy

Fakulta Ekonomiky a Manažmentu

SPU v Nitre

Fakulta biiotechnológia a potravinárstva SPU, Nitra

Informácie o fakulte, oznamy, štúdium, veda a výskum

Katedra genetiky a plemenárskej biológie

Agronomická fakulta, SPU v Nitre

Copyright © BEST.SK