Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Prešovská univerzita

Obsah > Vzdelávanie > Vysoké školy >

Prešovská univerzita

 
ODKAZY 1 - 5 z 5

Prešovská univerzita, Prešove

Informácie o škole, štúdiu, vede a výskume

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity

Online katalóg, informačné zdroje, služby, kontakty, formuláre

Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií

História a súčasnosť inštitútu. Katedry, vyučujúci, publikácie, rozvrh

Katedra vzdelávania dospelých a sociálnej práce, Prešove

Novinky, informácie o štúdiu a katedre, rozvrh

Gréckokatolícky kňazský seminár v Prešove

Informácie o dianí v seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča, aktivity, história, štatút

Copyright © BEST.SK