Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vysoké školy

Obsah > Vzdelávanie >

Vysoké školy

 
PODKATEGÓRIE

Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika (1)

Akadémia Policajného zboru (1)

Akadémia umení (1)

Ekonomická univerzita (6)

Katolícka univerzita (5)

Prešovská univerzita (5)

Slovenská poľnohospodárska univerzita (8)

Slovenská technická univerzita (12)

Technická univerzita Košice (10)

Technická univerzita Zvolen (3)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (1)

Trnavská univerzita (6)

Univerzita J. Selyeho (1)

Univerzita Komenského (22)

Univerzita Konštantína filozofa (7)

Univerzita Mateja Bela (3)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (5)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (4)

Univerzita veterinárskeho lekárstva (1)

Vysoká škola manažmentu (4)

Vysoká škola muzických umení (2)

Vysoká škola výtvarných umení (2)

Žilinská univerzita (15)

ODKAZY 1 - 18 z 18

Študentská rada vysokých škôl SR

Základné informácie, orgány, projekty, podujatia

Paneurópska vysoká škola

Súkromná vysoká škola

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Informácie o škole a štúdiu, fakulty, veda a výskum, služby

Stredoeurópska vysoká škola, Skalica

Informácie o škole, história, možnosti štúdia, výskum

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice

Denné a externé štúdium. Informácie o študijných odboroch, možnostiach štúdia, pracoviskách školy

Dubnický technologický inštitút s.r.o., Dubnica nad Váhom

Súkromná vysoká škola - informácie o študijných odboroch, harmonograme štúdia, školnom

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava

Informácie a oznamy, prijímacie konanie, charakteristika odborov

Vysoká škola, Sládkovičovo

Vysokoškolské vzdelávanie v dennej aj externej forme štúdia v bakalárskych študijných programoch Sociálna práca a Verejná politika a verejná správa

Eunis Slovensko, Nitra

Združenie pre univerzitne informačné systémy, pomoc pri vývoji kvalitných informačných systémov vysokých škôl

Bisla, Bratislava

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií. Poslanie, dokumenty a vnútorné predpisy, výročné správy

BIVŠ a.s., Praha

Bankový inštitút vysokej školy pôsobí na území SR prostredníctvom konzultačných stredísk na základe akreditácie Českej republiky a v súlade so smernicou Európskej únie. Vzdelávanie v oblasti bankovníctva, ale aj v celej finančnej sfére

Univerzita.net

Zoznam vysokých škôl na Slovensku rozdelený podľa krajov, univerzít a vysokých škôl

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove s.r.o.

Informácie o škole, štúdiu, zahraničných vzťahoch. Dokumenty a legislatíva, veda a výskum

Vysoké školy.sk

Informácie o možnostiach štúdia na slovenských vysokých školách. Typy vysokých škôl, denné a externé štúdium

Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra

Rozpočtová organizácia, ktorej predmetom činnosti je výučba a výchova žiakov ustanovená vyhláškou o stredných školách a podľa osnov vydaných MŠMaŠ Slovenskej republiky

Asociácia Košických univerzít

Partneri, projekty, novinky, dokumenty

Asociácia univerzít karpatského regiónu

The Association of the Carpathian Region Universities

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha o.p.s.

Česká vysoká škola pôsobiaca v Bratislave. Denné a externé akreditované bakalárske a magisterské štúdium. Medzinárodné vzťahy, diplomacia, európske štúdiá a verejná správa

Copyright © BEST.SK