Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Živočíšna výroba

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Poľnohospodárstvo a lesníctvo >

Živočíšna výroba

 
ODKAZY 1 - 50 z 53

Slovryb a.s., Príbovce

Producent lososovitých druhov rýb, chov a spracovanie sladkovodných rýb

Novogal a.s., Dvory nad Žitavou

Výroba hydinových produktov - slepačie vajcia, Omega vajcia, brojlerové kurčatá

Poľnohospodárske družstvo, Jarovnice

Rastlinná výroba, živočíšna výroba, výroba kŕmnych zmesí, mechanizačné práce, výroba pekárenských výrobkov

Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice

Rastlinná a živočíšna výroba, spracovanie poľnohospodárskych plodín na výrobu kŕmnych zmesí, rozbor pôdy, krmív, kŕmnych zmesí a nadzemných častí rastlín, žatevné práce

Poľnohospodárske družstvo, Liptovské Revúce

Chov oviec. Produkty z ovčieho mlieka a z ovčej vlny - paplóny, vankúše

Tassat, Starý Tekov

Kovovýroba, výroba tesnení z rôznych materiálov, výroba a predaj repliky protitankovej zbrane Panzerschreck. Chov bažantov, organizovanie poľovačiek. Prevádzka Penziónu Bažantnica a Soľnej jaskyne

EOK Australian Slovakia, Krakovany

Informácie o farme emu hnedého - chov pštrosa austrálskeho. Predaj kozmetických výrobkov z emu oleja

Poľnohospodárske družstvo Očová

Rastlinná a živočíšna výroba

Roľnícke družstvo, Moravany

Rastlinná a živočíšna výroba, poľnohospodárske a mechanizačné služby, ťažba štrkov a zeminy

Pstruháreň, Kolačkov

Rybochovné zariadenie - pstruháreň. Chov, výlov a predaj lososovitých rýb. Receptár na prípravu pstruhov

Agropartner s.r.o., Plavecké Podhradie

Rastlinná a živočíšna výroba. Prevádzkovanie Wellness Hotela

Gyron - Hyfa s.r.o., Banka pri Piešťanoch

Chov hydiny, zásielkový predaj hydiny. Predajňa s krmivami, vitamínmi a koncentrátmi, chovateľskými a záhradkárskymi potrebami a technikou

Farma Lúčny Dvor, Pusté Úľany

Chov a predaj hrabavej a vodnej hydiny

Farma Etelka, Prašník

Chov kôz, produkcia kozích produktov

J.A.N.E.X. s.r.o., Zvolen

Veľkoobchod so zameraním na poľnohospodárske komodity živočíšneho a rastlinného pôvodu

Insema s.r.o., Rybníčky

Inseminačná stanica kancov

Poľnohospodárske družstvo Radošinka, Veľké Ripňany

Rastlinná, živočíšna a pridružená výroba. Mechanizačné služby

Poľnohospodár a.s., Nové Zámky

Rastlinná a živočíšna výroba

Farma Tuška, Kosorín

Rodinná farma zameraná na ekologické poľnohospodárstvo, tradičné ovčie výrobky. Maslo, tvaroh, mini pareničky, korbáčiky, žinčica, ovčí syr, bryndza

Insemas s.r.o., Lučenec

Výroba, distribúcia a predaj inseminačných dávok a embryí, technických pomôcok k inseminácii. Nákup a testácia plemenných býkov, nákup a predaj plemenných zvierat

Hydinár a.s., Gbely

Chov a predaj hydiny a vajec. Veľkoobchod, maloobchod

Bažant s.r.o., Ivanka pri Nitre

Bažant obyčajný, jarabica poľná – kompletný servis na odchov. Zajac poľný – výkup, bezplatný servis na odchyt. Dodávame jednodňové kurčatá a chovné zariadenia na chov bažanta a jarabice

Dan-Slovakia Agrar a.s., Veľký Meder

Chov hovädzieho dobytka, ošípaných a rastlinná výroba

Branko a.s., Nitra

Rozmnožovací chov moriek, produkcia jednodenných moriek, spracovanie a predaj hotových výrobkov

Slovenské biologické služby a.s., Banská Bystrica

Realizácia programov šľachtenia mliečneho, mäsového dobytka a kombinovaných plemien, stanica plemenných býkov, inseminácia HD a oviec, predaj spermy býkov, prenosy embryí doma i v zahraničí, dovoz, vývoz embryí

Roľnícke družstvo v Cíferi, Cífer

Rastlinná a živočíšna výroba

AGP Slovakia s.r.o., Komárno

Predaj, marketing a poradenstvo v oblasti výživy hospodárskych zvierat, krmovinárske odborné poradenstvo a služby

Ovisfarma s.r.o., Považská Bystrica

Obchod s ovcami, kozami, odbyt jahniat a mliečnych kozliat. Predaj chovateľských a farmárskych potrieb

Movos s.r.o., Nitra

Rozmnožovací chov moriek, predaj jednodenných moriek určených na výkrm, predaj násadových morčacích vajec

Hybrav a.s., Veľký Lapáš

Dodávky jednodňových brojlerových kurčiat, vajec, ošípaných. Služby: autodoprava a závodné stravovanie

Poľnohospodárske družstvo Vršatec, Pruské

Rastlinná (obilniny, cukrová repa, repka olejná, slnečnica, silážna kukurica) a živočíšna výroba (chov dojníc, kráv, býkov. Galvanické zinkovanie kovov

Abel plus s.r.o., Podvysoká

Ekologicky hospodáriaca farma - veľkochov kôz. Spracovanie mlieka, sušiareň kozieho mlieka. Predaj a e-shop sušeného bio kozieho mlieka, tabliet Unimilk

Uni–Con Kysuce s.r.o., Raková

Rastlinná a živočíšna výroba, predaj výrobkov z kravského a ovčieho mlieka. Jazdecká škola, hipoterapia

Boskop Poľnonákup Trenčín a.s., Trenčín

Výroba a predaj kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov. Nákup, sušenie, čistenie, skladovanie a predaj obilovín a olejnín. Chov ošípaných

Poľnohospodárske družstvo, Sokolce

Poľnohospodárska prvovýroba, rastlinná a živočíšna výroba. Výroba kŕmnych zmesí, sušička, čistička. Produkcia múky, predajne mäsa a mäsových výrobkov

Agrostaar KB s.r.o., Kráľov Brod

Rastlinná a živočíšna výroba, mechanizácia, doprava a služby

Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Veľké Uherce

Rastlinná a živočíšna výroba - obilniny, olejniny, okopaniny, kukurica, lucerna, pestovanie ovocia, chov hovädzieho dobytka, ošípaných, produkcia mlieka. Kovovýroba, pekáreň

Poľnohospodárske družstvo, Hrušov

Živočíšna výroba, rastlinná výroba, ovocný sad (broskyne, hrušky, čerešne, jablká)

Firma Gulik s.r.o., Rimavská Sobota

Dovoz a predaj francúzskych liehovín a vín. Ubytovanie v Meštianskom dome v centre mesta v 5 nadštandardne vybavených bytoch, reštaurácia. Prevádzka poľnohospodárskej farmy s chovom hovädzieho dobytka a oviec. Súkromný poľovný revír Hlavina

SHP a.s., Turčianske Teplice

Výkrm brojlerových kurčiat, odchov mládok, výroba konzumných vajec, výroba trvanlivého pečiva, balenie konzumných vajec, výroba organických hnojív. Podniková predajňa

Poľnohospodárske družstvo, Hôrka nad Váhom

Rozmnožovací chov a liaheň nosivých sliepok. Predaj násadových vajec, kureniec a kohútov

ProOvo a.s., Svätý Jur

Výroba, distribúcia a predaj konzumných vajec, odchov mládok, chov ošípaných

Poľnohospodárske družstvo, Mestečko

Chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz, predaj plemenných kôz, capov, jalovíc. Rastlinná výroba, výroba obilnín

Farma Hradište

Chov hovädzieho dobytku mäsového typu, sezónne ustajnenie koní

Ceno s.r.o., Jelka

Rybáreň sv. Petra - farma na chov rýb, spracovanie a predaj rýb. Prevádzka reštaurácie V siedmom nebi s kapacitou 45 miest a pohľadom na chovné rybníky. Možnosť športového rybolovu

Poľnohospodárske družstvo Trsteník, Trstená

Pestovanie krmovín pre živočíšnu výrobu, obilovín a zemiakov. Chov hovädzieho dobytka

Poľnohospodárske družstvo, Tvrdošovce

Živočíšna a rastlinná výroba, poľnohospodárske služby

Sema HŠ s.r.o., Sládkovičovo

Pestovanie obilovín, kukurice, lucerny. Chov ošípaných, poľnohospodárske služby

Janek s.r.o., Púchov

Produkcia slepačích konzumných vajec a kuracieho mäsa

Agro-Bio s.r.o., Závadka

Poľnohospodárska prvovýroba so zameraním na chov kráv bez trhovej produkcie mlieka plemena, pestovanie obilovín, pestovanie olejnín
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK