Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Stavebné firmy

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Stavebníctvo a stavebné hmoty >

Stavebné firmy

 
ODKAZY 401 - 450 z 875

Ekomont Nitra s.r.o., Nitra

Dodávky stavebných prác - výstavba a opravy líniových stavieb, stavebné práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky, zatepľovanie a rekonštrukcie objektov, zemné práce. Povrchové úpravy materiálov – otryskávanie a metalizácia za studena

Destroy s.r.o., Bratislava

Búracie, deštrukčné, demolačné, zemné práce, recyklácia stavebnej sute, drvenie betónu, asanácie, trhacie práce, odstrel komínov, nevýbušné rozpojovanie betónu. Výroba ohňostrojov

RK-pro Ing.Rastislav Kohút, Nitrianske Rudno

Vypracovanie projektovej dokumentácie TZB, stavebno-montážne práce

Renostav Martin s.r.o.

Kúpeľne, interiér, bazény, bytové jadrá, stavba a rekonštrukcia rodinných domov, obklady, dlažby, stierkovanie, maľovanie, sadrokartón

Mipo, Prašice

Realizácia betónových poterov podláh. Strojovo hladené betónové potery, liate, rýchlo schnúce betónové potery, spádové potery

Trisss, Nitra

Rekonštrukcie rodinných domov, projekcie a realizácie nadstavieb

Sineko s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Realizácia stavebných prác, výkon činnosti stavbyvedúceho, kontaktné zatepľovanie budov, izolácia plochých striech, dodávka a montáž plastových okien

Alex Trade s.r.o., Martin

Stavebná činnosť, garážové vráta a elektrické pohony, závory, mreže, euro okná a dvere, bezpečnostné dvere. Predajňa spojovacieho a montážneho materiálu

Unistav s.r.o., Prešov

Výstavba a rekonštrukcia bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb, dodávka technológií

Restiko s.r.o., Bratislava

Hydroizolácie striech, terás, tlakové a protiradonové hydroizolácie spodných stavieb. Zatepľovanie fasád obytných domov, výstavba a rekonštrukcie objektov, stavebné poradenstvo

Drevodom Orava s.r.o., Podbiel

Stavba drevených rodinných domov, záhradných domčekov, predajných stánkov a chatiek

Treos s.r.o., Liptovský Mikuláš

Stavebná firma - novostavby, prístavby, nadstavby, modernizácie, práca bagrom. Predaj obkladov, dlažieb, sanity, strešných okien, výlezov a fólií

Art-term s.r.o., Košice

Hydroizolácie plochých striech, tepelné izolácie striech, hydroizolácie základov a podzemných stavieb, bazénov, dodatočné zatepľovanie budov a špeciálne izolácie

Hydro BG s.r.o., Kuchyňa

BG - betónové, odtokové a kábelové žľaby

Sekostav s.r.o., Senec

Realizácia stavieb na kľúč, elektrické zariadenia. Výroba betónu a betónových výrobkov a zmesí, ťažbu štrku. Poľnohospodárska a potravinárska výroba

Prospect s.r.o., Nové Zámky

Realizácia stavieb na kľúč, predaj a prenájom nehnuteľností

Noving s.r.o., Nováky

Projektová a inžinierska činnosť - projektovanie, koordinácia a realizácia stavieb technologického charakteru v oblasti priemyselnej výroby

Unios s.r.o., Zvolen

Novostavby, rekonštrukcie, modernizácie stavieb a stavebných objektov. Remeselné a stavebné služby - inštalatérske, klampiarske, stolárske, maliarske, natieračske, zámočnícke, tesárske, obkladačské, murárske a sádrokartonárske práce

Assyx s.r.o., Bratislava

Realizácia priemyselných, bytových, občianskych stavieb, rodinných domov, rekonštrukcií, pozemného staviteľstva

Coording s.r.o., Komárno

Inžinierska činnosť, projektovanie stavieb, priemyselný design, realizácia stavieb a interiérov

Allesmont s.r.o., Varín

Rezanie otvorov do panelov, rezanie a jadrové vŕtanie otvorov do železobetónu, montáž chemických kotiev, rezanie tehlovej steny

Sanimex s.r.o., Dunajská Streda

Projekty rodinných domov, osadenie rodinných domov, vybavovanie stavebných povolení, realizácia výstavby, alternatívne zdroje energie, solárne systémy, nízkoenergetické domy

Doss s.r.o., Žilina

Výstavba občianskych a priemyselných stavieb, rekonštrukcie. Dodávka a montáž podlahového vykurovania. Predaj sortimentu kúpeľňového programu, zrkadiel a bytových doplnkov

Molda s.r.o., Nové Zámky

Stavebná firma, inžinierske stavby, stavby na kľúč, stavebné povolenia, realitná činnosť, projekcia, kolaudácia

Antes Plus s.r.o., Michalovce

Stavby a rekonštrukcie objektov. Predaj a montáž zabezpečovacej techniky, elektrickej požiarnej signalizácie, prístupových a dochádzkových systémov

Čajkov a.s., Sereď

Výroba, montáže a opravy tlakových nádob, kotlov, oceľových konštrukcií, hydronických zariadení, nádrží na PHM, výroba elektrorozvádzačov. Výstavba bytových a nebytových objektov

Frisomat s.r.o., Nové Zámky

Výroba a montáž montovaných skladových hál

Mondom s.r.o., Bratislava

Výroba a montáž nízkoenergetických rodinných domov

Eutech a.s., Košice

Inžinierske stavby - potrubné a líniové stavby, stavebný dozor, inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo

JFK Development s.r.o., Košice

Developerská a stavebná činnosť, realizácia energeticky úsporných stavieb

Stavebné bytové družstvo, Košice

Výstavba a správa bytov

Stavo-reall s.r.o., Brezno

Stavebná činnosť, ubytovacie a gastronomické služby

Juskal s.r.o., Bratislava

Stavby rodinných domov, rekonštrukcie bytov, úpravy nebytových priestorov, rezanie panelov, statika stavieb. Predaj a montáž plastových okien, obkladov a sanity

Karol Rebro, Bratislava

Architektonický ateliér sa venuje všetkým odvetviam stavieb. Interiérová tvorba, komplexné služby v oblasti stavebníctva - od výberu pozemku alebo objektu až po realizáciu

Rumit Slovakia s.r.o., Spišská Nová Ves

Montáž, servis a overovanie meračov tepla, priemyselných, domových a bytových vodomerov. Výstavba teplovodov, parovodov, výstavba a rekonštrukcia kotolní, termostatizácia bytov

Rodinné domky Žilina s.r.o.

Predaj a montáž montovaných rodinných domov. Predaj plastových a drevených vchodových dverí a okien a doplnkov, interiérových dverí, garážových dverí, strešných okien

Keson s.r.o., Košice

Projektovanie, stavebná činnosť. Predaj a servis malých domových čističiek odpadových vôd. Zámočnícka výroba a výroba oceľových nádrží a kovových konštrukcií

Hako a.s., Liptovský Mikuláš

Dodávka komplexných služieb v oblasti telekomunikačných stavieb. Realizácia dodávok investičných celkov, montáž hál z vysokopevnostnej ocele. Montáž osobných záchytných systémov pre ochranu na pracoviskách v rizikových priestoroch

Potravinoprojekt a.s., Bratislava

Komplexné služby v oblasti investičného rozvoja potravinárskeho priemyslu. Vypracovanie projektov pre realizáciu stavby, projekty rekonštrukcií a opráv. Inžinierska činnosť a autorský dozor stavby

Niersberger Slovakia s.r.o., Žilina

Dodávka technických a technologických zariadení budov, generálny dodávateľ stavieb, výroba, meranie a predaj tepla

MR Production, Poprad

Kozuby, krby a kachľové pece a sporáky, hypokausty, predaj kozubových vložiek a piecok, kotle na tuhé palivá, materiál na stavbu kozubov a pecí. Stavba dreveníc. Montáž sadrokartónu, tesárske práce

Gemo, Brezno

Zámočnícke práce (ploty, brány, schody, konštrukcie), predaj hutného materiálu s možnosťou strihania a rezania na mieru, predaj štrkov a pieskov rôznych frakcií, búracie a stavebné práce, výroba betónu, nákladná doprava

Cipi s.r.o., Lisková

Dodávky a montáž svetlíkov z celohliníkovej skladanej konštrukcie s polykarbonátovým presklením, dodávky a montáž oceľových konštrukcií, montáž zariadení na odvod dymu a tepla pri požiari, montáž oceľových konštrukcií priemyselných hál, povrchové úpravy

BGSI s.r.o., Nitra

Montáž sadrokartónových systémov, realizácia malých stavieb a ich zmien, stavby na kľúč, zatepľovanie objektov

Sibastav s.r.o., Považská Bystrica

Stavebná firma - stavebné, montážne a inštalačné práce

4 H s.r.o., Bratislava

Výstavba rodinných domov na kľúč od najmenších chát až po mestské vily. Interiérové úpravy reštaurácií a obchodov. Doprava materiálu a zemné práce

Impulz Light s.r.o., Komárno

Montáž, oprava, údržba a výstavba verejného osvetlenia miest a obcí, elektrických zariadení, bleskozvodov. Výroba rozvádzačov nízkeho napätia

Astap, Gbely

Pozemné a inžinierske stavby

Vodohospodárske stavby a.s., Bratislava

Výstavba nových kanalizačných a vodovodných sietí, výstavba retenčných nádrží, vodojemov, úpravovní vody, čerpacích staníc. Výstavba priemyselných hál

ISE s.r.o., Bratislava

Výstavba a rekonštrukcie administratívnych, výrobných a obchodných budov, alebo ich častí a realizácia objektov určených na bývanie
Stránka:   < Predošlá12345678 9 101112131415161718Ďalšia >

Copyright © BEST.SK