Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Semená, osivá

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Poľnohospodárstvo a lesníctvo >

Semená, osivá

 
ODKAZY 1 - 20 z 20

Pioneer Hi-Bred Slovensko s.r.o., Dunajská Streda

Predaj značkového hybridného osiva kukurice pre produkciu zrna i silážnej hmoty a osiva slnečnice a repky

KWS Semena s.r.o., Záhorská Ves

Koordinácia výroby, spracovania a odbytu osiva kukurice, semená slnečnice

Klub pestovateľov rastlín

Predaj rastlín, časopisov Botanix a Naše rastliny, mapovanie šírenia nových škodcov rastlín na Slovensku

Chemstar Slovakia a.s., Bratislava

Dodávky osív, pesticídov, hnojív. Skladovanie a odbyt rastlinných komodít

O.A.S. Impex Slovakia s.r.o., Rimavská Sobota

Predaj pesticídov, osív, hnojív, agrokomodít. Žatevné práce, nákladná doprava. Agronomický odborno-poradenský servis

Balseed s.r.o., Kameničná

Rastlinná výroba - pšenica, jačmeň, olejniny, krmoviny, služby s poľnohospodárskymi strojmi, nákladnými autami a stavebnými strojmi

Osivo a.s., Zvolen

Výrobca certifikovaných osív poľných plodín a zemiakovej sadby. Výroba sladu a múky, predaj trávnych zmesí

VŠÚZ-Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky a.s., Veľká Lomnica

Vedeckovýskumná a šľachtiteľská organizácia zameraná na výskum pestovateľských technológií, geneticko–šľachtiteľských metód a poradenstvo v oblasti zemiakov. Pestovanie a predaj sadív

Agrotrans s.r.o., Šamorín

Distribúcia semien kvetov, zeleniny, tráv a ďateľovín, osív strukovín a kukurice

Arimex Bratislava s.r.o., Bratislava

Investície do poľnohospodárskej produkcie, obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami a dovoz sójových šrotov a rybacej múčky

Semená JK, Nitra

Výroba a distribúcia osív zeleniny, kvetov, tráv, liečivých rastlín, stromov, hnojív, pesticídov. Maloobchod, veľkoobchod

Retis, Vráble

Predaj hnojív a zemín, postrekových prípravkov, agrofólií, osív, postrekovačov, náradia pre záhradkárov

Grasrenov s.r.o., Cabaj-Čápor

Dodávky trvalých trávnych porastov, osív, trávnikárskych miešaniek, krmív, kŕmnych zmesí

Legusem s.r.o., Horná Streda

Výroba a predaj osív poľnohospodárskych plodín, predaj pesticídov, priemyselných hnojív a poľnohospodárskych komodít

Sempol s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj osív, služby v úprave osív a ich skladovanie

Feva, Strekov

Dovoz kondenzačných sušiacich agregátov na rezivo a odvlhčovačov vzduchu, predaj osív, hnojív, krmív a záhradníckych potrieb

Sedos s.r.o., Krakovany

Úpravy osív pre pestovateľov a záhradkárov. Inkrustácia, obaľovanie a výroba výsevných pásikov. Predaj osív, hnojív, vodorozpustných fólií. E-shop

Selekt výskumný a šľachtiteľský ústav a.s., Bučany

Šľachtenie, semenárstvo a obchod s osivami. Agrochemický výskum cukrovej a kŕmnej repy, rozbory pôdy, rastlín a osív

Agro Divízia s.r.o., Selice

Rastlinná výroba - kukurica na zrno a siláž, pšenica, jačmeň, lucerna. Výroba osív

Lestra&Co s.r.o., Nesvady

Výroba, balenie a distribúcia zeleninových, kvetinových osív a liečiviek


Copyright © BEST.SK