Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba olejov a tukov

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Potravinársky a tabakový priemysel >

Výroba olejov a tukov

 
ODKAZY 1 - 3 z 3

Palma - Tumys a.s., Bratislava

Najväčší slovenský výrobca rastlinných olejov, tukov, mydiel, bytovej chémie, sirupov a oleochémie

Bell Zvolen a.s., Bratislava

Spracovanie semena repky olejnej a následná výroba jedlého repkového oleja

Agrifop a.s., Stakčín

Poľnohospodárska výroba - pestovanie obilovín, krmovín, chov hovädzieho dobytka. Výroba jedlých rastlinných olejov a bionafty. Výroba obalového materiálu

Copyright © BEST.SK