Best.sk - slovenský internetový vyhžadávač

Nakladatežstvá a vydavatežstvá

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba >

Nakladatežstvá a vydavatežstvá

 
PODKATEGÓRIE

Hudobné nakladatežstvá a vydavatežstvá (42)

Knižné nakladatežstvá a vydavatežstvá (107)

Nakladatežstvá a vydavatežstvá časopisov a novín (21)

Vydavatelia máp, atlasov a sprievodcov (9)

ODKAZY 1 - 46 z 46

Ringier Slovakia, a.s., Bratislava

Vydavatežský dom

Jes, Košice

Vydavatežská a reklamná agentúra - propagačné materiály, tlačoviny, grafické manuály, reklamné predmety, tvorba internetových stránok

Mediatel s.r.o., Bratislava

Vydavatež telefónnych zoznamov Zlaté stránky

Poradca podnikateža s.r.o., Žilina

Vydavatežstvo odborných mesačníkov Daňový a účtovný poradca podnikateža, Personálny a mzdový poradca podnikateža, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie

Magnet Press Slovakia

Dovoz a predaj periodík typu, vydavatežská činnos, odborné učebnice a skriptá, publikácie military, letectvo, počítačová literatúra, chovatežstvo, videokazety

Verlag Dashofer, vydavatežstvo s.r.o., Bratislava

Ponuka príručiek, časopisov, formulárov a aktuálnych informácií z oblasti práva a manažmentu, personalistiky, daní a účtovníctva

PC Space, s.r.o., Bratislava

Počítačový magazín

Versa Media, s.r.o., Bratislava

Vydavatežstvo časopisov

Iura Edition s.r.o., Bratislava

Vydavatežstvo právnickej a ekonomickej literatúry, CD-ROM publikácií. Predaj aj cez Internet

Exam testing, s.r.o., Bratislava

Tvorba a distribúcia školských testov, testy na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy, prednášky o problematike školských testov, vydavatežská činnos

Albi s.r.o., Žilina

Vydavatežstvo blahoželaní do obálok

Europrint s.r.o., Bratislava

Vydavatežstvo elektronických verzií Obchodného vestníka, Registra organizácií SR, Vestníka verejného obstarávania a Zbierky zákonov SR

M.I.A s.r.o., Bratislava

Vydavatežstvo dvojmesačníka Magazín stavebné stroje a mechanizácia

Re-Public s.r.o., Bratislava

Mediálna agentúra - public a media relations, metodológia, eventy, špeciálne podujatia a služby. Vydavatežská činnos

Artis Omnis, s.r.o., Žilina

Reklama, mediálne poradenstvo a vydavatežská činnos

Jim 78 s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra a grafické štúdio, vydávanie časopisov a katalógov

KoKa, Bánovce nad Bebravou

Reklamná a vydavatežská činnos

Orange Agency s.r.o., Bratislava

Vydavatežská činnos, grafické spracovanie, tlač kníh, plagátov, katalógov, nálepiek. Reklamná fotografia, dodávky reklamných predmetov s potlačou

Maquita s.r.o., Nitrianske Pravno

Výroba a predaj pracovných zošitov, detských ihrísk a školského nábytku. Vydávanie periodických krížovkárskych titulov. Distribúcia - edukačné pomôcky a materiály, športové potreby, didaktické hry a hračky, drevené hračky, hudobné nástroje, maňušky

Renesans s.r.o., Pezinok

Grafické štúdio, vydavatežská činnos, fotografia

Media Group s.r.o., Bratislava

Reklamná agentúra - vydavatežstvo, polygrafia, realizácia reklamných kampaní, nákup médií

Výtvarná agentúra A1, Žilina

Fotografické služby, grafický design, informačné systémy, vydavatežská činnos, marketingová komunikácia

Inprost s.r.o., Bratislava

Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače - Obecné noviny, Križiak, Rukovä samosprávy, Daňové predpisy

D.E.A. Consult s.r.o., Bratislava

Audítorské, poradenské, školiace, účtovnícke a vydavatežské služby v oblasti ekonomických a právnych predpisov

A grafik s.r.o., Banská Bystrica

Reklamná agentúra a vydavatežstvo, grafické práce, Vianočné pozdravy, kalendáre

Infodom s.r.o., Bratislava

Vydavatežská, reklamná a informačná spoločnos

Francesca Creation s.r.o., Martin

Výroba pohžadníc - tradičné a moderné pohžadnice pre každý vek a príležitos

Nec Arte, Komárno

Vydavatežstvo, reproštúdio, osvit cez Internet, tlačiareň - tlač novín a časopisov

Cenekon s.r.o., Bratislava

Ceny stavebných prác, posúdenia a expertízy. Vydavatežská činnos v oblasti ekonomiky stavebníctva, súdnoznalecká činnos nehnutežností a stavebných prác, tvorba a predaj software pre stavebný priemysel

Jadro, Kežmarok

Vydavatežstvo a grafické štúdio. Knihy a katalógy, periodiká, drobné tlačoviny, propagačné materiály, nízkonákladová tlač, vežkoformátová tlač

TRIAN, spol. s r.o., Banská Bystrica

Vydavatežstvo - periodické a neperiodické publikácie

Ergona, a.s., Bratislava

Služby v oblasti životného prostredia. Enviromantálne poradenstvo. Konzultačno poradenská činnos a projektové riešenia v oblasti životného prostredia

Hydropneutech s.r.o., Žilina

Vzdelávanie v oblasti hydraulických a pneumatických systémov. Vydavatežstvo časopisu Hydraulika a pneumatika - časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku

RedOsta s.r.o., Kotešová

Zákazková vydavatežská činnos - výročné správy, katalógy produktov a výrobkov, tlačoviny, väzba v koži, laminovanie. Grafické návrhy, DTP práce, ofsetová a vežkoplošná tlač, plastická a svetelná reklama, tvorba www stránok

MiniM s.r.o., Piešany

Distribúcia kalendárov a diárov. Nástenné, stolové, trojmesačné kalendáre. Novoročenky, obaly na kalendáre

Progres Slovakia s.r.o., Bratislava

Sprostredkovanie obchodu, ekonomické poradenstvo, organizovanie a odborné vedenie školení a kurzov a vydavatežská činnos

Klemo, Zvolen

Výroba pečiatok a pečatidiel, sieotlač, tampoprint, vyrezávanie plotrom, gravírovanie, DTP, tlačiarenské služby, pieskovanie, nakladatežské služby

Peter Mečiar, Nitra

Vydávanie špecializovaných monotematických časopisov k výstavám na Slovensku. Výroba a tlač katalógov, prospektov, letákov, vizitiek, nálepiek na autá, reklamných tabúž

PN print s.r.o., Piešany

Výroba periodických a neperiodických publikácií, merkantilných a spoločenských tlačív a tlačovín, vydavatežská neperiodická činnos

Silcom multimedia SK s.r.o., Žilina

Tvorba multimediálnych titulov edukatívneho a zábavného charakteru orientovaných prevažne na detského užívateža

Tankred s.r.o., Bratislava

Preklady a tlmočenie - AJ, NJ, SJ, redakčné a vydavatežské práce, poradenstvo v oblasti vzahov k verejnosti

Bonus Real s.r.o., Bratislava

Vydavatežské a polygrafické služby

Vivendi Slovakia s.r.o., Bratislava

Vydavatežstvo publikácií so špecifickým zameraním na sezónne a celoročné pracovné príležitosti v zahraničí. Práce na luxusných jachtách, výletných lodiach, lyžiarskych strediskách, vrtných plošinách

ECOPRESS Magazines, s.r.o., Bratislava

Vydavatežstvo odborných titulov vydáva mesačníky Stratégie, Obchod, HoReCa, Sestra, týždenník Zdravotnícke noviny a ročenku Almanach reklamy a médií na Slovensku

Enter Design s.r.o., Košice

Vydavatežská a reklamná agentúra

Meggy s.r.o., Jelenec

Interaktívne vyučovanie - vzdelávanie učitežov, vydávanie publikácií a DVD, predaj výučbových programov a technického zariadenia pre interaktívne vyučovanie

Copyright © BEST.SK