Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba motorov, pohonov a príslušenstva

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Výroba strojov a zariadení >

Motory, pohony a príslušenstvo

 
ODKAZY 1 - 17 z 17

BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce

Výroba motorov pre práčky, sušičky a umývačky riadu

DS Martin a.s., Martin

Výroba a predaj: motory, malotraktory, traktory, náhradné diely

Slovres a.s., Košice

Malosériová a kusová výroba rôznych modifikácií elektromotorov, generátorov a špeciálnych pohonov

Hydraulika DS s.r.o., Dunajská Streda

Výroba, oprava a servis priamočiarych hydromotorov

RMR Slovensko s.r.o., Humenné

Servis valcovej hydrauliky, rozvádzačov, hydraulických a pneumatických prvkov a príslušenstva potrebného ku kompletácii hydraulických obvodov, výroba hydraulických motorov a príslušenstva

Transmisie SB s.r.o., Sabinov

Výroba a predaj lyžiarskych vlekov, vagónových posunovadiel, prevodoviek

Kostúr Ján-K.O.V., Banská Bystrica

Výroba ohybných náhonov, výroba drobných lisovaných dielcov, schémy ohybných náhonov

Delta-ML s.r.o., Štiavnické Bane

Výroba náhradných dielov pre kombajny a rezačky. Predaj klinových remeňov, ložísk a jednotlivých častí motorov pre poľnohospodársku techniku. Dodávky univerzálnych pneumatických sejacích strojov

TTS s.r.o., Martin

Návrh a realizácia elektrických zdrojových agregátov, koncepčné riešenia energocentier, optimalizácia a špecifikácia elektrických záložných napájacích systémov, posúdenie vhodnosti použitia kogeneračných jednotiek

Proxy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Vývoj, konštrukcia a výroba dopravníkov a jednoúčelových strojov a zariadení, inžiniering, projekcia a dodávka regulovaných elektropohonov, servosystémov a prevodoviek

Joventa S&C s.r.o., Bratislava

Výrobca servopohonov určených pre klimatizáciu, protipožiarnu a protidymovú ochranu a vykurovanie

Stetex s.r.o. Vlkanová

Výroba a predaj riadených hnacích náprav pre traktory a nakladače. Predaj náhradných dielov, predaj nových a starších prídavných zariadení

Uni-Eso v.o.s., Zvolen

Predaj a servis asynchrónnych elektromotorov s kotvou nakrátko

SJT s.r.o., Moldava nad Bodvou

Strojárska výroba - mechanické prevodovky, priamočiare pohyby, tvarovacie stroje na plech, odliatky

Prevody s.r.o., Martin

Výskum, vývoj, skúšky a výroba hydromechanických prevodoviek pre mobilné pracovné stroje, pohonov strojných zariadení a hydraulických a pneumatických prevodov

Kops s.r.o., Detva

Návrh a výroba strojárskych dielov, výroba zbraní, výroba prototypov hnacích prvkov

Relians s.r.o., Bratislava

Priemyselná automatizácia a elektrovýzbroj technologických zariadení, posúdenie efektívnosti prevádzky elektrických pohonov, návrh úsporných opatrení

Copyright © BEST.SK