Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba meracej a regulačnej techniky

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Elektrotechnický priemysel >

Meracia a regulačná technika

 
ODKAZY 1 - 50 z 53

Hennlich Industrietechnik s.r.o., Bratislava

Medzinárodná spoločnosť - výroba a predaj hydraulických tesnení, lineárnej techniky, čerpadiel, mazacej techniky, meracej a regulačnej techniky, potrubných systémov a armatúr

ETC s.r.o., Žilina

Vývoj a výroba elektronických zariadení v oblasti merania. Riadiace a komunikačné počítače, špeciálne prídavné zariadenia, testovacie a meracie systémy

MicroStep-MIS s.r.o., Bratislava

Monitorovacie a informačné systémy. Vývoj, výroba a realizácia monitorovacích a informačných systémov

Kiwa s.r.o., Nitra

Výrobca prepäťových ochrán - zvodiče bleskových prúdov, zvodiče prepätia, zásuvkové a rozvádzačové prepäťové ochrany, testery funkčnosti

Pentimex s.r.o., Tužina

Výroba, predaj a servis vážiacej techniky. Registrovaný výrobca váh a vážiacich zariadení - váhy obchodné, laboratórne, počítacie, plošinové, váhy paletové, pásové, mostové, priemyselné, vrecovacie, vážiace systémy

MRK s.r.o., Nová Dubnica

Meracia a regulačná technika, vývoj, výroba

Meret v.o.s., Bratislava

Výroba meracej a regulačnej techniky - tlakomery, snímače výšky hladiny, snímače teploty, merače prietoku, prevodníky, príslušenstvo

Tenzona s.r.o., Bratislava

Projektovanie, výroba, montáž a servis meradiel, vážiacich systémov v priemysle. Aplikácie elektronických váhových systémov

Mudroch Labs s.r.o., Banská Bystrica

Vývoj a výroba zariadení na ochranu proti odpočúvaniu, príslušenstva pre meracie účely a rádiomonitoring

Prematlak a.s., Stará Turá

Vývoj, výroba a predaj tlakomerov, teplomerov, snímačov tlaku, doplnkov a príslušenstva

Elso Philips Service s.r.o., Trenčín

Predaj a servis kalibračnej a meracej techniky, termografických prístrojov. Vývoj zapisovačov teploty, vlhkosti a barometrického tlaku

Andis s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba a servis meracej, komunikačnej, monitorovacej a riadiacej techniky

Brutto s.r.o., Sereď

Výroba váh a vážiacich systémov, eshop. Mostové, plošinové, paletové, balíkové, prenosné, obchodné, dobytčie, kuchynské, závesné, laboratórne, lekárske váhy, spirometre

Menert s.r.o., Šaľa

Projektovanie, výstavba, zatepľovanie budov, rekonštrukcia striech, meranie, regulácia a údržba energetických a chemických zariadení. Strojárska výroba: frézovanie, obrábanie, ostrenie, brúsenie, výroba izotermických kontajnerov, tlmičov hluku

Regonik s.r.o., Bratislava

Vývoj, projekcia, výroba, dodávky a montáž meracej, regulačnej, informačnej a zabezpečovacej techniky so zameraním na železničné koľajové vozidlá

Tracon Slovakia s.r.o., Komárno

Výroba a distribúcia nízkonapäťových elektrických produktov - sieťové elektroinštalačné prvky, spojovacie a ukončovacie prvky vodičov, upevňovacia technika, priemyselné automatizačné prvky

Applied Precision s.r.o., Bratislava

Vývoj, návrh a výroba meracích zariadení

Telnet, Žilina

Systémový integrátor počítačových a telekomunikačných sietí, pripojenie na internet, výrobca a distribútor systémov na priemyselné meranie, reguláciu a automatizáciu

Elconder, Bratislava

Výroba, opravy a rekonštrukcie kompenzačných rozvádzačov. Analýzy siete u odberateľa elektrickej energie

Metrodat s.r.o., Bratislava

Laserové technológie, optické komponenty, prenosné zariadenia na detekciu chemických látok

EZ-Elektrosystémy a.s., Bratislava

Silnoprúdová elektrotechnika, automatizačná a regulačná technika, zabezpečovacie zariadenia. Projektová činnosť, opravy, revízie elektrických zariadení

Transient MS s.r.o., Bratislava

Výroba meracích zariadení a prístrojov - meranie termofyzikálnych vlastností materiálov

Lexmed s.r.o., Čachtice

Výrobca zariadení pre detekciu úniku horľavých a toxických plynov, havarijných ventilov. Dodávky a montáž centrálnych vysávačov pre rodinné domy, hotely, administratívu

Avantek s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Výroba laserových zariadení s využitím rôznych stupňov mechanizácie a automatizácie. Poradenstvo pri vývoji a zavádzaní laserových technologických aplikácií. Poskytovanie služieb laserového značenia na zákazku

HBM, Praha

Tenzometre, snímače a senzory pre meranie krútiaceho momentu, sily, tlaku, dĺžky a meranie hmotnosti. Meracie prístroje pre váženie a dávkovanie, meracie ústredne a merací software

Alya s.r.o., Poprad

Výroba a dodávky zariadení v oblasti priemyselného váženia a riadiacich systémov. Elektronické váhy, príslušenstvo, špeciálne vážiace systémy

Granit s.r.o., Žilina

Výroba váh, prídavných modulov: dávkovače, tlačiarne váhových lístkov, výstup pre diaľkový prenos, diaľkové ovládanie. Predaj obchodnej a potravinárskej techniky, baliacich strojov, etiketovacích zariadení

ExCal, Trenčín

Meranie, testovanie a výkon - opravy, údržba a kalibrácia prístrojov, vývoj, výroba a servis testovacích systémov

IJK, Prešov

Predaj a servis meradiel, zber dát, výroba meracích prvkov, školenia

Emis, Nižná

Výroba zákazkových meracích a výrobných strojov a zariadení

LGR electronic s.r.o., Prievidza

Vývoj, výroba a predaj výsledkových panelov pre rôzne druhy športu, elektronických zobrazovacích panelov, výroba digitálnych hodín s teplomerom pre vonkajšie i vnútorné zobrazovanie. Eshop s výpočtovou technikou

ElektroControl s.r.o., Dvory nad Žitavou

Služby v elektroenergetike - výroba kompenzačných rozvádzačov, regulácia výkonu, energetický audit, analýzy siete, elektroinštalácie

Meibes SK s.r.o., Rimavská Sobota

Výrobca a dodávateľ komponentov a systémov pre vykurovanie. Ventily, regulačné armatúry, elektronické merače tepla, termostatické hlavice, nástenné revízne dvierka

Elster s.r.o., Stará Turá

Výroba plynomerov - membránových, rotačných, turbínových

Wesico s.r.o., Bánovce nad Bebravou

Vývoj, výroba, predaj a servis elektronických váh a systémov

Telmar, Sabinov

Montáž elektrických zariadení a systémov. Výroba a dodávka rozvádzačov, snímačov regulačnej techniky, meračov tepla a automtických riadiacich systémov. Montáž, servis a revízie detektorov plynov a pár. Servis plynových spotrebičov

Duel s.r.o., Námestovo

Vývoj a výroba regulačnej a automatizačnej techniky, poradenstvo, servis

Elektron s.r.o., Snina

Riadenie tlakových lejacích strojov

Maratom s.r.o., Vráble

Montáž, údržba a opravy meracej a riadiacej techniky v atómových elektrárňach. Dodávateľ silnoprúdovej časti a riadenia čistiacich staníc odpadových vôd

Vanel s.r.o., Nižná

Vývoj a výroba meracích a testovacích zariadení pre použitie vo výrobnom procese. Výroba, montáž a oprava zariadení spotrebnej elektroniky. Výroba počítačov a zariadení na spracovanie údajov. Vývoj a meranie VF zariadení. Riadiace jednotky automatizácie

Vega Microsystems, Prešov

Programovateľné termostaty, spínacie hodiny, vývoj, výroba a veľkoobchod meracej a regulačnej techniky

Paufex Prešov s.r.o., Prešov

Vývoj a výroba elektroniky na zákazku, meracej a regulačnej techniky

Res s.r.o., Martin

Regulačné systémy - projekty, výskum, výroba, vývoj, rekonštrukcie

Tepron s.r.o., Liptovský Mikuláš

Zákazková výroba kovových dielcov trieskovým obrábaním, výroba zvarencov. Výroba kontrolných objemových meradiel na lieh pre pálenice

EMCon s.r.o., Bratislava

Výroba a opravy vážiacich a dávkovacích technológií. Požičovňa váh a závaží

Process Control s.r.o., Púchov

Práce v oblasti automatizácie, regulácie a merania. Návrhy, dodávky a servis meracích a automatizačných systémov v oblasti vykurovania, riadenia gumárenských výrobných a testovacích liniek

SzabSoft s.r.o., Padáň

Meranie, regulácia a kompenzácia elektrickej energie, regulátory, rádiové modemy pre dátové prenosy, multifunkčné registračné prístroje, dodávky komponentov pre kompenzačné rozvádzače, výroba, dodávka, montáž rozvádzačov, projekcia a poradenská činnosť

I.E.S. (Inteligentné elektrické systémy) s.r.o., Košice

Nasadzovanie prvkov umelej inteligencie v jednotlivých odvetviach, dodávky priemyselnej elektroniky, elektrických pohonov, meracej a automatizačnej techniky

His Senzor s.r.o., Prešov

Výrobca induktívnych snímačov priblíženia, strážcov otáčok, spínacích zosilňovačov, regulátorov osvetlenia

Ora s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj elektronických zapisovačov teploty, vlhkosti. Monitorovanie priebehu jázd, ekonomické dochádzkové systémy, prístupové systémy
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK