Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Lesníctvo

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Poľnohospodárstvo a lesníctvo >

Lesníctvo

 
ODKAZY 1 - 23 z 23

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Lesníctvo

Mestské lesy v Bratislave

Základné informácie o Mestských lesoch v Bratislave, diskusia na aktuálne témy, lesopark

Mestské lesy Košice a.s., Košice

Hospodárenie s lesným majetkom mesta, obchod s drevom a sadenicami

Lesné Spoločenstvo Štavnik s.r.o., Štiavnik

Lesnícka prvovýroba, drevopíly, pomocné služby

Awald s.r.o., Krnča

Predaj listnatého a ihličnatého dreva, sprostredkovanie služieb v oblasti poľovníctva - poľovačky, sprostredkovanie nakládky a dopravy dreva

Weigela s.r.o., Tesárske Mlyňany

Pestovanie vzrastlých stromov a kríkov so zemným balom

Lesné Hospodárstvo Inovec s.r.o., Selec

Produkcia a predaj ihličnatého a listnatého dreva. Poľovníctvo - cenník a podmienky odstrelu. Lesné škôlkárstvo a semenárstvo

Lesy Mesta Brezno s.r.o., Brezno

Pestovanie a ochrana lesa, ťažba a doprava dreva, odbyt dreva a iných produktov z lesa, poľovníctvo, škôlkárska činnosť, poradenská činnosť v oblasti lesníctva a poľovníctva

Ján Vasil s.r.o., Drienica

Ubytovanie, predaj okrasných a lesných drevín a kríkov

Les s.r.o., Trenčín

Výroba a predaj biopalív, nákup a predaj dreva, výroba štiepky. Lesnícka projekčná činnosť, tvorba generelov lesoparkov, prenájom lesov

Lesotrans s.r.o., Žilina

Poskytovanie služieb vlastníkom lesov - harvestorová technológia, dopravná technika, obhospodarovanie lesov

Urbárske pozemkové spoločenstvo, Hybe

Hospodárenie na lesnom pôdnom fonde

Mestské lesy Kremnica s.r.o., Kremnica

Správa lesného majetku mesta, predaj lesných produktov a poľovného hospodárstva

Mestské lesy Revúca s.r.o., Revúca

Obhospodarovanie lesa, obchod s drevom, lesné škôlky, predaj tovaru pre lesníkov, poľovníkov, záhradkárov, včelárov a domácich majstrov

OZ Semenoles, Liptovský Hrádok

Zber, spracovanie, skladovanie a predaj semena lesných drevín

Lesné a pasienkové spoločenstvo, Modrý Kameň

Poľnohospodárska prvovýroba a s tým súvisiace spracovanie alebo úprava poľnohospodárskych produktov, hospodárenie v lesoch

Martes TN s.r.o., Trenčín

Služby lesného hospodárstva, nákup a predaj dreva. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd

Daniel Drexler, Banská Štiavnica

Maľovanie bytov a nebytových priestorov, maľovanie exteriérov domov, fasád, striech a malých stavieb, stavebné práce. Výroba, veľkoobchod a maloobchod kovových suvenírov a reklamy. Ťažba zvláštnych druhov drevín

Platan plus, Zvolen

Spilovanie rizikových stromov, stabilizovanie stromov, údržba zelene a školenia obsluhy motorových píl a krovinorezov

Forles Slovakia s.r.o., Zvolen

Konzultačné a projektové činnosti v oblasti lesného hospodárstva, služby v rámci obhospodarovania a pestovania lesa

Lari s.r.o., Piešťany

Ťažba dreva, zalesňovanie, obchod s drevom, tesárske práce, odborný lesný hospodár, prenájom lesov, výstavba poľovníckych zariadení, ošetrovanie okrasných drevín, servis v lesníckych činnostiach

Ing. Ľubomír Vrľák, Červeník

Spracovanie právnej dokumentácie k žiadosti o uznanie a tvorbu poľovného revíru, lesnícke činnosti, reality, projektovanie pozemkových úprav

Pilmont, Zlaté Moravce

Lesné práce s ťažkou lesnou technikou, výroba drevnej štiepky a obchodná činnosť

Copyright © BEST.SK