Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba krmív

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Poľnohospodárstvo a lesníctvo >

Výroba krmív

 
ODKAZY 1 - 24 z 24

Mikrop Slovensko s.r.o., Poprad

Distribúcia minerálnych výrobkov používaných pri výrobe kŕmnych zmesí

Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice

Rastlinná a živočíšna výroba, spracovanie poľnohospodárskych plodín na výrobu kŕmnych zmesí, rozbor pôdy, krmív, kŕmnych zmesí a nadzemných častí rastlín, žatevné práce

VVS SK s.r.o., Svinná

Výroba kŕmnych zmesí, minerálnych krmív, doplnkových krmív. Poradenstvo v oblasti výživy zvierat

Merkanta International s.r.o., Bratislava

Obchodná spoločnosť so zameraním na poľnohospodárske produkty - výživa zvierat a poradenstvo

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

Záujmové združenie právnických subjektov podnikajúcich najmä v oblasti: výroby kŕmnych zmesí, premixov, kŕmnych koncentrátov

Refka s.r.o., Nitra

Prírodná farmácia u sv. Hildegardy - výroba farmaceutických prípravkov, predajňa liečivých rastlín a tinktúr. Výroba a predaj krmív

Tajba a.s., Čaňa

Výroba a predaj kŕmnych zmesí, mlynárenských výrobkov. Nákup a predaj rastlinných komodít, skladovanie a ošetrovanie komodít

Palivá, Šaľa

Nákup a predaj uhlia, palivového dreva a propán-butánu. Obchodovanie s rezivom a krmivami pre zvieratá

Arimex Bratislava s.r.o., Bratislava

Investície do poľnohospodárskej produkcie, obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami a dovoz sójových šrotov a rybacej múčky

Beuker s.r.o., Boleráz

Výroba, predaj a uskladnenie krmív pre dobytok

Tatrapet, Liptovský Mikuláš

Výroba a distribúcia chovateľských potrieb. Výroba krmív pre exotické vtáctvo a hlodavce, obojkov, vodidiel, postrojov, náhubkov, vankúšov a ležadiel, predaj akváriových potrieb, potrieb pre chovateľov exotického vtáctva, drobných hlodavcov, psov a mačiek

Grasrenov s.r.o., Cabaj-Čápor

Dodávky trvalých trávnych porastov, osív, trávnikárskych miešaniek, krmív, kŕmnych zmesí

Agropodnik a.s. Trnava, Trnava

Služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby - výroba kŕmnych zmesí, služby akreditovaného laboratória, dezinsekcia a deratizácia. Predaj priemyselných hnojív, pesticídov, osív, kŕmnych surovín

Poľnonákup Liptov a.s., Liptovský Mikuláš

Priemyselná výroba kŕmnych zmesí pre všetky druhy hospodárskych zvierat, nákup a predaj, ošetrovanie, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov, sušenie a čistenie obilia, predaj hnojív, obchodovanie s hospodárskymi potrebami

Feva, Strekov

Dovoz kondenzačných sušiacich agregátov na rezivo a odvlhčovačov vzduchu, predaj osív, hnojív, krmív a záhradníckych potrieb

Agref spol. s r.o., Komárno

Výroba a predaj kŕmnych zmesí a premixov, rastlinná a živočíšna výroba. Závlahová technika. Obchodná činnosť. Nákladná doprava

Tomáš s.r.o., Žiar nad Hronom

Výroba a predaj kŕmnych zmesí, poradenstvo pre výživu zvierat

Soepenberg, Trnava

Hnojivá pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo, krmivá - suché, mokré, mliečne náhrady

Tekro Nitra s.r.o., Nitra

Výroba a predaj kŕmnych zmesí a doplnkov pre hospodárske a domáce zvieratá, predaj veterinárnych liečiv

Boskop Poľnonákup Trenčín a.s., Trenčín

Výroba a predaj kŕmnych zmesí, bielkovinových koncentrátov. Nákup, sušenie, čistenie, skladovanie a predaj obilovín a olejnín. Chov ošípaných

Poľnohospodárske družstvo, Sokolce

Poľnohospodárska prvovýroba, rastlinná a živočíšna výroba. Výroba kŕmnych zmesí, sušička, čistička. Produkcia múky, predajne mäsa a mäsových výrobkov

Agronovaz a.s., Nové Mesto nad Váhom

Výroba krmív, spracovanie sóje, predaj poľnohospodárskych produktov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia

Biofeed a.s., Kolárovo

Výroba vitamino-minerálnych zmesí, doplnkových kŕmnych zmesí a kŕmnych zmesí pre všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat

Lumil, Branč

Výroba, predaj a distribúcia mliečnych náhrad pre hospodárske zvieratá

Copyright © BEST.SK