Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba kotlov a tepelnej techniky

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Výroba strojov a zariadení >

Kotle a tepelná technika

 
ODKAZY 1 - 50 z 57

DZ Dražice-Slovensko s.r.o., Martin

Výroba a predaj - ohrievače vody, systémy vykurovacích keramických telies

Tatramat

Výrobca elektrických, plynových a kombinovaných ohrievačov vody. Výroba stavebných a zatepľovacích systémov z expandovaných polystyrénov

Pokrok družstvo, Žilina

Výroba vykurovacej techniky, koľajových svietidiel, elektrorozvádzačov. Technológia: zváračské práce (zvárací automat), rezanie laserom, kovoobrábanie, povrchová úprava

Swep Slovakia s.r.o., Seňa

Výroba kompaktných výmenníkov tepla, kondenzátorov a výparníkov

Protherm s.r.o., Skalica

Výrobca a dodávateľ kotlov. Plynové závesné a stacionárne kotle, kondenzačné kotle, elektrokotle, priamovykurovacie konvektory, liatinové kotle pre horáky na ĽVO, prietokové ohrievače, zásobníky a príslušenstvo

Maga s.r.o., Čerenčany

Výroba a predaj splyňovacích ekologických kotlov

Termel s.r.o., Kysucké Nové Mesto

Výroba, montáž a servis indukčných ohrevov a taviacich pecí, odporových pecí, vývoj, výroba a inštalácia odovzdávacích staníc tepla

Viessmann s.r.o., Bratislava

Výroba a dodávky vykurovacej techniky

LD-Toptel, Žilina

Výroba a predaj ohrievacích telies pre priemysel a domácnosť. Predaj a servis elektrických spotrebičov

Hakl s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Výroba a predaj prietokových ohrievačov vody

ELBH-Slovakia s.r.o., Ružomberok

Výroba a montáž kotlov na drevný odpad, energetické odsávacie a filtračné systémy

ABC Food Machinery s.r.o., Bratislava

Priemyselná chladiaca a tepelná technika a zariadenia

Elterm s.r.o., Bratislava

Plynové infražiariče

Tlakon SK s.r.o., Žilina

Návrh a výroba beztlakových a tlakových nádob, ohrievačov vody, rúrkových výmenníkov tepla a nádrží na skladovanie rôznych médií

TOP Grafit s.r.o., Topoľčany

Výroba priemyselných pecí, ložísk, tesnení, elektrotechniky, polovodičov, odlievanie hliníka, povlakovanie

Suzar s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Projektovanie, výroba a montáž sušiarní reziva, technológií na sušenie reziva, pariacich komôr a rekonštrukcie sušiarní reziva

A je to, Lokca

Výroba teplovodných kotlov, klampiarske práce, zváračské a montážne práce

Boto s.r.o., Nové Zámky

Tepelná technika - kotle na tuhé palivo. Vykurovacia technika, kachle, krby. Elektrické náradie. Drtiče na spracovanie drevnej hmoty

GEA Klimatizácia s.r.o., Bratislava

Systémy pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu

Slovenské energetické strojárne a.s., Tlmače

Vývoj, projektovanie, výroba, dodávky, montáž, uvedenie do prevádzky a servis energetických a ekologických zariadení

Univenta s.r.o., Vyšný Kubín

Výroba a predaj podlahových konvektorov. Podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, solárne kolektory, tepelné čerpadlá, kondenzačné kotle, plynové kotle, prietokové ohrievače, kanalizačné systémy

Integra s.r.o., Považské Podhradie

Výroba a montáž ohybných a pevných komínových vložiek, viacvrstvých komínových systémov pre suchú i mokrú prevádzku, pre tuhé, kvapalné a plynné palivá, kominárske práce

Itoss s.r.o., Dolný Kubín

Konštrukcia, výroba a predaj hliníkových rebríkov, radiátorov, výroba obalov z vlnitej lepenky, kartónu a plastickej peny

Thorma Výroba k.s., Fiľakovo

Výskum, vývoj a výroba vykurovacích a varných zariadení, výroba smaltovaného tovaru, výroba záhradného nábytku, remeselné práce v oblasti kovovýroby, obchodná činnosť

Thermona Slovakia s.r.o., Bratislava

Výroba a predaj závesných, kondenzačných, stacionárnych kotlov, elektrokotlov, prietokových ohrievačov

Ladan, Horná Štubňa

Výroba a predaj ekologických splyňovacích kotlov na drevo a drevnú hmotu

Conus s.r.o., Banská Bystrica

Výroba, predaj a prenájom mobilných kotolní, komplexné riešenie vykurovania priemyselných objektov, obytných domov. Dodávky alternatívnych zdrojov energie (technológie na spaľovanie biomasy), dodávky tepelných čerpadiel, malých veterných elektrární

Agno s.r.o., Nové Zámky

Rafinácia drahých kovov, výroba zliatin drahých kovov, rhódiovanie šperkov, odlievanie metódou strateného vosku, výroba šperkárskych odliatkov. Distribúcia predzliatin. Výroba indukčných pecí na tavenie Au, Ag, Pd, Pt

Elka a.s., Kremnica

Výroba elektrických olejových radiátorov, sušičov a žiaričov. Povrchová úprava výrobkov z oceľového plechu, tvárnenie, delenie, zváranie, nástrojáreň s vlastnou konštrukciou

Termocom s.r.o., Bratislava

Vykurovanie a úspora energie

Octopus Energi s.r.o., Bratislava

Výroba, predaj a montáž tepelných čerpadiel a systémov podlahového kúrenia

E-Mont s.r.o., Ružomberok

Montážne a rekonštrukčné práce na tlakových zariadeniach veľkej energetiky

Eletherm, Prečín

Opravy elektrických a plynových zariadení na tepelné spracovanie kovových materiálov. Poradenské služby v oblasti tepelného spracovania kovových materiálov. Výroba výhrevných telies. Zámočnícke a kovoobrábacie práce

Metal Steel Industry s.r.o., Vyšný Kubín

Výroba solárnych programov, podlahových konvektorov, rozdeľovačov podlahového kúrenia a skriniek rozdeľovačov. Zváranie, ohýbanie plechových súčiastok a ohraňovanie, strihanie laserom

Ing. Ladislav Balogh, Nové Zámky

Plynové vykurovanie a chladenie

Thermotech s.r.o., Bratislava

Projekčná činnosť - ÚK, zdroje tepla, ZT. Hydraulické vyváženie vykurovacích a chladiacich sústav a rozvodov TÚV na kľúč. Energetický audit. Predaj vyvažovacích armatúr a termostatických ventilov. Výroba, dodávka, montáž stropného chladenia

Čajkov a.s., Sereď

Výroba, montáže a opravy tlakových nádob, kotlov, oceľových konštrukcií, hydronických zariadení, nádrží na PHM, výroba elektrorozvádzačov. Výstavba bytových a nebytových objektov

Vimar, Michalovce

Vývoj, výroba a predaj ekologických kotlov

Bytterm a.s., Žilina

Montáž a opravy ústredného kúrenia, inštalatérske práce, klampiarske a zámočnícke práce. Výstavba podkrovných bytov na kľúč. Projekcia a výroba odovzdávacích staníc tepla

Technoplast v.d., Topoľčany

Výroba a predaj - kombinované ohrievače vody, mechanizačné prostriedky pre záhradkárov, kožená galantéria, výrobky z vlnitej lepenky, zákazková výroba z kovu, kontajnery na triedený odpad, kľúčová služba

Romotop

Výroba a distribúcia krbových pecí a krbových vložiek rôznych typov, triedy a účelu. Zoznam predajcov

Ha-Kl s.r.o., Ivanka pri Dunaji

Výroba a predaj elektrických podlahových vykurovacích rohoží a príslušenstva

Aneta, Trenčianska Teplá

Výroba komorových pecí, muflových pecí a špeciálnych pecí

Laugotherm, Kostolná-Záriečie

Výroba a predaj slnečných kolektorov, solárnych regulátorov, elektrokotlov, elektromagentických úpravovní vody, špeciálnych medených armatúr

MC Metal s.r.o., Žilina

Výroba a predaj dekoratívnych radiátorov a rozdeľovačov podlahového kúrenia. Katalógy, cenníky

Kovo s.r.o., Raslavice

Výroba paletizačnej techniky, kotlov, pletivových pascí, záhradníckých potrieb, tvarové rezanie CNC plazmou

Unimont, Dlhé Klčovo

Výroba, montáž, demontáž a oprava oceľových konštrukcií, potrubárske práce na vyhradených technických zariadeniach - teplovodných, plynných, parných a kvapalinových kotloch a tlakových nádobách

Ansil s.r.o., Nová Dubnica

Dekorovanie skla a keramiky, pieskovanie skla, kovov, muriva, betónu. Výroba kartónových obalov, výroba a opravy elektrických pecí pre dekorovanie a výpaly keramiky

Airtechno, Nové Mesto nad Váhom

Dodávky riešení sušiarenských teplosmenných procesov a procesov zaisťujúcich ochranu životného prostredia v oblasti vzduchotechniky

Amis Poprad s.r.o., Poprad

Výroba kondenzačných ekonomizérov ich projektovanie a inštalácie v plynových kotolniach
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK