Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba klimatizačnej techniky

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Výroba strojov a zariadení >

Klimatizačná technika

 
ODKAZY 1 - 32 z 32

W.R.V., Lieskovec

Dodávky techniky na odsávanie prachu a dymu - odprašovače, priemyselné vysávače, odsávacie zariadenia, dymové filtre pri zváraní, ventilátory

Stavimex Slovakia a.s., Bratislava

Predaj kotlov a tepelnej techniky, montáž a servis technologických celkov kotolní, výroba vzduchotechnických potrubí a príslušenstva, kovovýroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení. Predaj vysávačov Ruwac a Ruvatic

Barpal s.r.o., Nitra

Projekcia, dodávky a montáž chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení. Zariadenia do supermarketov, zariadenia na predaj a skladovanie mäsa, mliečnych výrobkov, ovocia, zmrazovacie tunely

Tittl v.o.s., Zohor

Servis, dodávka, projekcia, tlakové revízie klimatizačných okruhov, výroba kondenzačných jednotiek, chladiarenských a mraziarenských dvier

Apiagra s.r.o., Zubrohlava

Výroba, dodávka, montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Teplovzdušné vykurovanie bytových priestorov, rozvody tepla

Fiving s.r.o., Liptovský Mikuláš

Vývoj, výroba, montáž, servis a projekcia vlastných vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel

GEA Klimatizácia s.r.o., Bratislava

Systémy pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu

Tatra Clima s.r.o., Hôrka

Dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizácií. Výroba potrubí, striekacích kabín, samočinných žalúzií, tlmičov vzduchu

Dospel SK s.r.o., Žilina

Výroba domových a priemyselných ventilátorov, ventilačných ukončení, klimatizácií

Agroklima, Smolenice

Vývoj klimatizačných systémov do pracovných strojov, záručný a pozáručný servis, plnenie klimatizácií v osobných automobiloch

ILD SK s.r.o., Košice

Priemyselná filtrácia vzduchu – odprášenie, odsírenie, adsorpcia. Projekcia v odboroch priemyselnej vzduchotechniky a odprašovania. Výroba a montáž filtračných jednotiek, vzduchotechnických potrubí, kovovýroba

Š.Z. - Jamal s.r.o., Nové Zámky

Montáž a servis klimatizácie, vzduchotechniky, výroba vzduchotechnického potrubia a zariadení

Ventra Slovakia s.r.o., Bratislava

Vykurovacia a vetracia technika. Výroba ventilátorov - radiálne, kanálové, strešné, axiálne, klimatizačné jednotky

Techklima s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Projektovanie, výroba a montáž klimatizačných zariadení

VzduchoKlíma s.r.o., Pezinok

Dodávka, montáž, servis a projekcia: vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, pneudoprava, meranie a regulácia, elektroinštalácia

Technov s.r.o., Rumanová

Výroba a dodávky vzduchotechnických rozvodov a klimatizačných systémov

Airprojekt s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Služby v oblasti vetrania, klimatizácie a odprašovania. Projektová dokumentácia vzduchotechniky, výroba potrubia a komponentov, dodávka, montáž a servis, meranie a regulácia, kompletné merania v oblasti vzduchotechniky

Tinron s.r.o., Bratislava

Výroba vzduchotechniky, klimatizácií a príslušenstva, kovovýroba - dodávka, montáž, servisu. Atypické prvky z plechu, sústružnícke, zváračské, klampiarske a pokrývačské práce. Výroba konštrukcií a konzol

Imos-Asek s.r.o., Kalinkovo

Vývoj, výroba a predaj vzduchotechnických prvkov zameraných na požiarnu ochranu, tlmenie hluku, distribúciu a reguláciu vzduchu v priestoroch, servis a montáž

KVT s.r.o., Bratislava

Predaj klimatizačných a chladiacich zariadení, fan-coilových a vzduchotechnických jednotiek, tepelných čerpadiel

Perago s.r.o., Bratislava

Výroba, dodávky a servis vzduchotechnických systémov, chladiacej a klimatizačnej techniky

Vzducho s.r.o., Bratislava

Výroba a montáž: vzduchotechnické potrubia a zariadenia, klampiarske a zámočnícke práce, dodávka a montáž vzduchotechnických zariadení

Ekotechna s.r.o., Prešov

Výroba a dodávky v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie a odprašovania. Výroba priemyselných ventilátorov, filtračných zariadení, kovovýroba

Sopklima, Sečovce

Výrobca a dodávateľ montovaných vzduchotechnických zariadení

Climat s.r.o., Bratislava

Veľkoobchodný predaj klimatizačných zariadení. Dodávky, montáž a servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení. Výroba vzduchotechnických potrubí a prvkov. Konštrukcia a výroba protihlukových zábran. Meranie hluku

Zras s.r.o., Kmeťovo

Ponuka vzduchotechniky a klimatizácií, kovovýroba a výroba vzduchotechnického potrubia

Deltastav s.r.o., Žilina

Servis a montáž klimatizačných zariadení, bojlerov, komponentov k regulácii, plyn, krby, podlahové kúrenie, solárne zariadenia a kolektory, meranie a regulácia, čerpadlá, splyňovacie kotle

NovoTherm KG s.r.o., Boľkovce

Výroba, dodávky, montáž a servis transportného a stacionárneho chladenia a klimatizačného zariadenia

Vaňo s.r.o., Bratislava

Výroba a montáž rekuperačných vetracích systémov a príslušenstva pre vzduchotechniku

Wipo, Piešťany

Dodávky, montáž a výroba vzduchotechnických zariadení a klimatizácie, zámočnícke práce - kovovýroba

Schiffer, Selce

Výroba, montáž, servis, dodávka chladiacej, mraziacej, klimatizačnej techniky, tepelné čerpadlá, sušičky, oprava kompresorov, eutetické a priame chladenie, chladiče kvapalín, vymrazovače vlhkosti, meranie a regulácia

MaR Technika, Nové Mesto nad Váhom

Dodávky meracej a regulačnej techniky, výroba a dodávky klimatizačných systémov

Copyright © BEST.SK