Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Vydavatelia máp, atlasov a sprievodcov

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Nakladateľstvá a vydavateľstvá >

Vydavatelia máp, atlasov a sprievodcov

 
ODKAZY 1 - 9 z 9

Freytag-Berndt s.r.o., Bratislava

Kartografické vydavateľstvo, digitálne spracovanie máp

Stiefel Eurocart s.r.o., Bratislava

Ponuka máp a náučných tabúľ pre školy, firmy a verejnosť, ponuka glóbusov. Tvorba máp, veľkoplošná tlač, laminácia a skenovanie

VKÚ a.s., Harmanec

Atlasy sveta, atlasy ortofotomáp, turistické a cykloturistické mapy, mapy miest SR, automapy a autoatlasy európskych štátov, školské, zemepisné a dejepisné atlasy, nástenné a reliéfne mapy, kalendáre a iné mapové výrobky

MBKart-European Map Center International s.r.o., Bratislava

Dodávateľ nástenných a digitálnych máp. Plotrovanie, výrezy z máp, firemné mapy, kartografický softvér

Publicom s.r.o., Prievidza

Vydavateľská činnosť so zameraním na školský program. Závesné mapy z PVC materiálu, papierové závesné mapy, portréty známych osobností, zábavno-didaktické hry, kreatívne pomôcky, vzdelávacie tabuľky

Mapy sveta s.r.o., Bratislava

Výroba a zhotovenie máp na zákazku - plány miest v mierke od 1:2500 do 1:50000. Predaj máp sveta, atlasov, sprievodcov, konverzácií, glóbusov. E-shop

CBS spol. s.r.o., Banská Bystrica

Reklamný priestor v maľovaných mapách regiónov a miest. Výroba máp na kľúč. Multimediálne prezentácie, webové stránky s redakčným systémom, propagačné materiály, pohľadnice, kalendáre, vizitky

Koral s.r.o., Spišská Nová Ves

Tvorba a tlač máp, geofyzikálne práce, karotážne práce, GIS, DPZ

Geomerkart s.r.o., Veľký Krtíš

Geodetické a kartografické práce, kartografické vydavateľstvo

Copyright © BEST.SK