Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Hutníctvo

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba >

Hutníctvo

 
ODKAZY 1 - 38 z 38

U.S.Steel Košice s.r.o., Košice

Oceliarska spoločnosť, výroba širokej škály za tepla a za studena valcovaných výrobkov, výrobkov s povrchovou úpravou, pozinkovaných, lakoplastovaných, pocínovaných plechov a plechov pre elektrotechnický priemysel

ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom

Spracovanie hliníka

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky

Informácie o zväze, odvetvia zväzu, členovia

Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová

Bezšvíkové oceľové rúry, bezšvíkové oceľové rúry presné, ťahané za studena, zvárané presné oceľové rúry, rúrové polotovary, zvárane rúry veľkých priemerov, plynule odlievané oceľové bloky

Variakov a.s., Košice

Servisné služby v spracovaní teplého, studeného, pozinkovaného a lakoplastovaného plechu - rezanie laserom, plazmou, plameňom, strihanie, kovovýroba

Zlieváreň Zábrež a.s., Oravská Poruba

Presné liatie. Výroba presných odliatkov metódou vytaviteľného voskového modelu

Kemax s.r.o., Košice

Delenie plechov na priečnej deliacej linke s rovnačkou, výroba vlnitých plechov, výroba trapézových profilov

Metal Pressure - EK, Nové Zámky

Rotačné tvárnenie tenkých plechov Fe, Al, Cu

Alaco, s.r.o., Hliník nad Hronom

Výroba odliatkov z hliníkových zliatin, technológiou odlievania do pieskových foriem a kokíl

Zlieváreň Trnava s.r.o., Trnava

Výroba odliatkov zo sivej liatiny

OFZ a.s., Istebné

Produkcia ferozliatin pre hutnícky priemysel - ferosilícium, silikokalcium, silikokalcium práškové, ferochróm, silikochróm, silikomangán, feromangán, litvar, plnené profily, simancal, gramod, zlievarenské ferosilícium, formmix, sioxid

Kovod Trade a.s., Banská Bystrica

Výroba hliníkových zliatin a likvidácia hliníkového odpadu

Alfun SK s.r.o., Sereď

Dodávky valcovaných polotovarov z hliníka a zliatin - pásy, plechy, fólie, tyče, profily, dosky

Kovohuty s.r.o., Dolný Kubín

Atomizované ferozliatinové prášky, mleté ferozliatinové prášky, neželezné prášky, antuka

Ability s.r.o., Kremnica

Zlievareň - výroba hliníkových a zinkových odliatkov technológiou kokilového a pieskového odlievania, výroba pieskových jadier

Elmont Albín Ivák, Liptovské Sliače

Elektrické pohony zvonov, digitálne zvony s hodinovým odbíjaním, výroba a dovoz zvonov, zváranie zvonov, vežové hodiny, ozvučenie a osvetlenie kostolov

Kovohuty a.s., Krompachy

Výrobca medi technickej čistoty

CD Profil s.r.o., Liptovský Mikuláš

Valcovanie výstuží do okenných profilov, tenkostenné profily

Slovenské magnezitové závody a.s., Jelšava

Ťažobný a spracovateľský magnezitový závod, produkcia sypkých zásaditých žiaruvzdorných materiálov. Výroba a predaj materiálov pre hutnícky, keramický, chemický, priemysel, pre poľnohospodárstvo a stavebníctvo

Confal a.s., Slovenská Ľupča

Výroba hliníkových zliatin na princípe pretavovania šrotov

Medeko Cast s.r.o., Považská Bystrica

Výkup a spracovanie neželezných kovov, výroba a predaj presných odliatkov, cínových spájok a bronzových ložísk, medených zliatin, bronzov a zlievarenských mosadzí, predaj hutných polotovarov z farebných kovov, výroba a predaj olovených lodných kýlov

KPN s.r.o., Spišská Nová Ves

Nákup a predaj hutného materiálu, pálenie oceľových výpalkov, autodoprava, skladovanie

ZAL-Zlievareň Al s.r.o., Kremnica

Výroba hliníkových odliatkov technológiou gravitačného liatia do kokíl a do piesku

BMR-Service s.r.o., Bratislava

Výroba a distribúcia elektród pre bodové zváranie, ohýbaných elektród, plochých elektród a kotúčov pre švové zváranie, elektródových čiapočiek, prepojovacích káblov, hutného materiálu na výrobu elektród

Stürm s.r.o., Bratislava

Spracovanie a predaj hutného materiálu, delenie a tvarové pálenie plechov, rezanie profilov, tyčí a rúr

Eurocast Košice s.r.o., Košice

Metalurgická výroba odliatkov z oceľoliatiny, sivých a tvárnych liatin

Strip a.s., Košice

Spracovanie a predaj hutníckeho materiálu. Pásky a tabule rôznych šírok a dĺžok, viazacie spony

Sitno Holding a.s., Bratislava

Riadenie dcérskych podnikov Elka a.s. a Kovohuty a.s.

Teksys s.r.o., Bratislava

Zlievareň zinku - odliatky zo zliatin zinku, cínu a z plastov vyrobené technológiou odstredivého liatia

Taval s.r.o., Ľubotice

Hutnícke spracovanie hliníkových odpadov. Výkup a triedenie odpadov farebných kovov, železného šrotu a likvidácia rôznych technologických celkov

Dauba s.r.o., Valaská

Zlievanie železných a neželezných kovov, technické poradenstvo v oblasti hutníctva a strojárstva

P M R, s.r.o., Martin

Pálenie, rezanie, strihanie, predaj hutného materiálu

ZGH, s.r.o., Bratislava

Výroba tlakových hliníkových odliatkov a mosadzných odliatkov

Aspo a.s., Košice

Výroba pások delením oceľových zvitkov, tabúľ a nástrihov

Skai Metal s.r.o., Martin

Import hutných materiálov a komponentov pre strojárstvo

Zlatá Huta s.r.o., Trenčín

Producent zliatin zo zlata a striebra - polotovary určené pre výrobu šperkov, mincí a medailí

Slovmodel s.r.o., Žiar nad Hronom

Výroba zlievarenských modelových zariadení, foriem, kokíl a odliatkov

Vomex Trade s.r.o., Košice

Predaj hutníckeho materiálu, ohýbanie betonárskej ocele, výroba armokošov

Copyright © BEST.SK