Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba hnojív a poľnohospodárskej chémie

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Poľnohospodárstvo a lesníctvo >

Výroba hnojív a poľnohospodárskej chémie

 
ODKAZY 1 - 19 z 19

Engo Tatry s.r.o., Veľká Lomnica

Výstavba a údržba golfových a futbalových ihrísk, predaj hnojív, substrátov a osív pre ich údržbu. Hnojivá a osivá pre poľnohospodárstvo, vinohradníctvo a záhradkárstvo

Floraservis, Bratislava

Výroba a distribúcia prípravkov na ochranu a výživu rastlín, výroba kvapalných a vodorozpustných hnojív, predaj čistiacich a odmasťovacích prípravkov pre priemysel

Chemstar Slovakia a.s., Bratislava

Dodávky osív, pesticídov, hnojív. Skladovanie a odbyt rastlinných komodít

O.A.S. Impex Slovakia s.r.o., Rimavská Sobota

Predaj pesticídov, osív, hnojív, agrokomodít. Žatevné práce, nákladná doprava. Agronomický odborno-poradenský servis

Agromont a.s., Bratislava

Poľnohospodárska chémia. Špeciálne chemikálie, aditíva pre polyméry, gumárenské chemikálie

Agrovaria export-import s.r.o., Štúrovo

Projektovanie, realizácia, distribúcia a servis závlahových systémov, programy pre ekologické spracovanie odpadov z poľnohospodárskej prvovýroby, distribúcia rozpustných priemyselných hnojív, zeleninových a kvetinových osív, dovoz a predaj vína

Agrichem Ximix s.r.o., Bratislava

Výroba tekutých hnojív - kvapalné listové hnojivá, koncentráty stopových prvkov, prípravky na výživu trávnikov a dekoračných rastlín, hydroponická výživa

ACHP Levice a.s., Levice

Predaj osív, hnojív a pesticídov, miešanie priemyselných hnojív. Aplikácie a rozmety hnojív, žatevné práce. Agrolaboratórne analýzy a poradenstvo. Mechanizačné práce, predaj poľnohospodárskych strojov

Rokosan s.r.o., Sečovce

Výroba a predaj organominerálnych hnojív na báze tekutého a miešaného koloidného keratínu

EBA s.r.o., Bernolákovo

Produkcia biologických hnojív a priemyselných kompostov, substrátov, revitalizácia pôd pre poľnohospodársku veľkovýrobu, likvidácia nebezpečných odpadov, sanácie zdevastovaných území, riešenia problematiky ochrany a tvorby životného prostredia

Poľnonákup Liptov a.s., Liptovský Mikuláš

Priemyselná výroba kŕmnych zmesí pre všetky druhy hospodárskych zvierat, nákup a predaj, ošetrovanie, skladovanie a odbyt rastlinných výrobkov, sušenie a čistenie obilia, predaj hnojív, obchodovanie s hospodárskymi potrebami

Feva, Strekov

Dovoz kondenzačných sušiacich agregátov na rezivo a odvlhčovačov vzduchu, predaj osív, hnojív, krmív a záhradníckych potrieb

Ing. Michal Lejko, CSc., Prešov

Výroba a predaj organo-minerálnych hnojív. Tekuté hnojivá, listové hnojivá, Pentakeep, ekologické hnojenie. Odbery vzoriek pôdy, rastlín a ich analýzy

Azoter s.r.o., Nové Zámky

Výroba priemyselných hnojív a tekutých hnojív pre poľnohospodárstvo

Soepenberg, Trnava

Hnojivá pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo, krmivá - suché, mokré, mliečne náhrady

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Nové Zámky

Prípravky na ochranu rastlín, hnojivá a rastlinné stimulátory

Elee s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti ekológie, nakladanie s odpadmi, výroba organických hnojív a kompostov, poradenstvo

MV-servis s.r.o., Senec

Dodávky fungicídov, herbicídov, insekticídov, moridiel. Agronomická služba

SHP a.s., Turčianske Teplice

Výkrm brojlerových kurčiat, odchov mládok, výroba konzumných vajec, výroba trvanlivého pečiva, balenie konzumných vajec, výroba organických hnojív. Podniková predajňa

Copyright © BEST.SK