Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba elektrotechniky

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Elektrotechnický priemysel >

Elektrotechnika

 
ODKAZY 1 - 50 z 146

Konica Minolta Slovakia s.r.o., Bratislava

Kancelárska technika, spotrebný tovar, priemyselné prístroje

Corinex Global a.s., Bratislava

Vývoj a výroba telekomunikačných zariadení, počítačových sietí

Vacuumschmelze s.r.o., Horná Streda

Výroba výrobkov zo špeciálnych magnetických materiálov a elektrotechnických súčiastok - senzory, transformátory, cievky

Elteco a.s., Žilina

Výroba zdrojov nepretržitého napájania. Systémy napájania a zálohovania elektrickej energie, systémy výroby energií na báze obnoviteľných zdrojov. Dodávky na kľúč

S-Team Lab, Bratislava

Vývoj mikrovlnnej meracej techniky, softvéru a automatizovaných systémov

Leoni Slowakia s.r.o., Trenčín

Výroba kabeláže pre automobily, izolovaných vodičov, káblov pre elektrotechnický priemysel

Datatherm s.r.o., Teplička nad Váhom

Biomasové kotlové systémy JUSTSEN, špeciálne riadiace systémy pre biomasové technológie, MaR, riadenie kotolní, inteligentných budov, OST, projekcia, dodávka, montáž, servis

Tesla Liptovský Hrádok a.s.

Výroba strojárenských a elektrotechnických výrobkov - kovovýroba, výroba dosiek plošných spojov, technológia povrchovej montáže, vývodová montáž súčiastok, elektrotechnická výroba

Hengstler s.r.o., Kežmarok

Výroba priemyselných komponentov - rotačné snímače, servosnímače, relé, strihače

A.S.Partner s.r.o., Košice

Vývoj, výroba a predaj aplikácii hlasovacích, konferenčných a vyhodnocovacích systémov

Gorenje s.r.o., Bratislava

Výrobca domácich elektrospotrebičov

Eskon-Slovakia s.r.o., Žilina

Bezkontaktný identifikačný systém - vývoj, výroba, dodávky. Dochádzkový, prístupový systém, systém stravovania, riadenie výdajových automatov, sledovanie efektívnosti výroby, meranie teplotného profilu

OEZ Slovakia s.r.o., Bratislava

Ističe pre domové rozvody, plastové rozvádzače, ističe, odpínače, poistky, časové spínače

Tesla Stropkov a.s., Stropkov

Telekomunikačná technika, telefónne ústredne, domáca a bytová technika, elektroinštalačný materiál, stavebné kovania a zámky - výroba, predaj

Pirelli, Bratislava

Dodávky pneumatík, energetických káblov a systémov, telekomunikačných káblov a systémov a služby v oblasti nehnuteľností

Telemost s.r.o., Žilina

Výroba telekomunikačných zariadení: telefónnych ústrední hotelového a podnikového typu, predaj, montáž, servis telekomunikačnej, zabezpečovacej a kancelárskej techniky, predaj mobilných telefónov, prevádzkové práce v telekomunikáciách

Kopos Slovakia s.r.o., Bratislava

Zastúpenie českého výrobcu elektroinštalačného úložného materiálu. Elektroinštalačné krabice, lišty, príslušenstvo, upevňovací materiál, káblové nosné systémy

Eiben s.r.o., Zvolen

Montáž elektromechanických dielov, vinutie elektromotorov, kovovýroba

Vuki a.s., Bratislava

Telekomunikačné a signálne káble, vysokofrekvenčné koaxiálne káble, bezhalogénové nehorľavé káble, optické káble, tepelné vyhrievacie káble a rohože, elektroizolačné laky a živice, teplom zmraštiteľné káblové súbory

Kiwa s.r.o., Nitra

Výrobca prepäťových ochrán - zvodiče bleskových prúdov, zvodiče prepätia, zásuvkové a rozvádzačové prepäťové ochrany, testery funkčnosti

Ifm electronic s.r.o., Bratislava

Predaj snímacej techniky - polohová senzorika a detekcia objektov, diagnostické systémy, identifikačné systémy

Mkem s.r.o., Stará Ľubovňa

Elektrické zástrčkové spojenia a konektory pre automobilový priemysel - výroba a predaj

O.K. Servis SK s.r.o., Šintava

Dodávateľ komplexných zálohovacích celkov napájania elektrickou energiou

Nes s.r.o., Nová Dubnica

Vývoj, výroba a predaj zariadení výkonovej elektroniky, pohonov a automatizačnej techniky

Moulinex

Výroba malých domácich elektrospotrebičov na prípravu jedál a nápojov, výrobkov na varenie, starostlivosť o domov, telo a odev

Stroptel s.r.o., Stropkov

Výroba transformátorov a cievok, predaj a servis telekomunikačných zariadení

Václav Johan, Trenčín

Realizácia akustických krytov, výroba a opravy výmenníkov tepla, výroba, montáž, rekonštrukcie a opravy energetických zariadení, komplexná dodávka elektromotorov, vypracovanie sprievodnej dokumentácie

Liptel s.r.o., Liptovský Hrádok

Riešenia v oblasti telekomunikácií. Vývoj, výroba a predaj telekomunikačných zariadení

Aplik s.r.o., Senec

Projektovanie, výroba a montáž elektrorozvádzačov. Tvorba riadiacich programov pre vodné hospodárstvo, priemyselné aplikácie, energetiku a inteligentné budovy

BEZ Transformátory a.s., Bratislava

Výroba elektrotechnických zariadení - transformátorov

OBO Bettermann s.r.o., Pezinok

Ponuka výrobkov: spojovacie a upevňovacie systémy, káblové nosné systémy, systém protipožiarnej ochrany, podlahové systémy, systémy uloženia vedenia

Aseco s.r.o., Bratislava

Automatizované systémy a rozvod silnoprúdu. Návrh, tvorba programového vybavenia, realizácia montáže, servis

Bučo s.r.o., Bratislava

Výroba rozvádzačov, predaj elektrotechnického a elektroinštalačného materiálu

Satel Slovakia s.r.o., Skalica

Povrchové úpravy kovov práškovými farbami a plastovaním, kovovýroba, pieskovanie. Výroba a montáž antén a komponentov, parabolické antény. Predaj rozličného tovaru, prúteného nábytku

Elba a.s., Kremnica

Armatúry pre vonkajšie elektrické vedenia, rozvodne VN a VVN

SQP International, s.r.o., Vlkanová

Výroba dosiek plošných spojov, prototypov v rozsahu od jednovrstvových po osemvrstvové

Scameast s.r.o., Dolný Kubín

Výrobný program: priemyselné zásuvky a vidlice, adaptéry, káblové vývodky, prenosné lampy, predlžovacie bubny priemyselné a domové, káblové príchytky, viazacie pásky, svorkovnice, domové a priemyselné rozvádzače, objímky a svietidlá

SCT s.r.o., Košice

Komplexná činnosť inteligentných telemetrických batériových monitorovacích a riadiacich systémov, zahŕňajúca monitorovanie fyzikálnych veličín, prenos do SCADA systému, spracovanie a validácia dát, sledovanie monitorovaných údajov na vlastnom web rozhraní

SDrive s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

AC a DC meniče - pre servo, motory, riadiace systémy

Elkond HHK a.s., Trstená

Výroba káblov - telekomunikačných, silových, inštalačných, špeciálnych káblov a vodičov, bezhalogénových káblov nešíriacich oheň a nehorľavých káblov

Energetika Ružomberok s.r.o., Ružomberok

Montáže a dodávky materiálu v oblasti elektroenergetiky, meranie a profylaktika zariadení, aplikácie systémov merania a regulácie v odbere elektrickej energie. Predaj svietidiel a svetelných zdrojov pouličného osvetlenia

Panasonic Electronic Devices Slovakia s.r.o., Trstená

Výroba zdrojov, nabíjačiek akumulátorov, riadiacich dosiek, TV tunerov, diaľkových ovládačov, reproduktorov, komponentov

Elko EP Slovakia s.r.o., Nitra

Časové relé, pomocné, pamäťové, kontrolné relé, termostaty, kontrola účinníku, hladinový spínač, súmrakový spínač, stmievače, signalizačné a ovládacie prístroje, napájacie zdroje

Sfos, Rimavská Sobota

Výroba a eshop - elektromerové rozvádzače, prípojkové a rozpojovacie istiace skrine. Plastové rozvádzače a prípojkové skrine. Elektroinštalačný materiál, svietidlá, rozvádzače v plastových skriniach

Energoservis s.r.o., Bidovce

Výroba a montáže elektrických rozvádzačov, meracej a regulačnej techniky, elektrorevízie, vývoj software

TOP Grafit s.r.o., Topoľčany

Výroba priemyselných pecí, ložísk, tesnení, elektrotechniky, polovodičov, odlievanie hliníka, povlakovanie

A2B s.r.o., Žilina

Výroba napájačov pre telekomunikácie a priemyselné technológie

SEZ Krompachy a.s., Krompachy

Dodávky elektrických prístrojov nízkeho a vysokého napätia. Domový inštalačný materiál, bytové rozvodnice, poistkový program, ističe, spínače, stožiarové rozvodnice

Energodata s.r.o., Košice

Dodávka a montáž rozvádzačov do 1000V - relé, stykače, ističe, svorky, ochrany, elektromery, tlačidlá, ukazovatele, prepínače, dodávka a montáž priemyselných elektrických rozvodov, výroba, údržba, oprava, inštalácia elektrických zariadení

Alcatel-Lucent Slovakia a.s., Liptovský Hrádok

Projektovanie, vývoj, výroba, inštalovanie, zaškoľovanie, servis digitálnych spojovacích systémov, prenosových zariadení a zariadení prístupových sietí
Stránka:    1 23Ďalšia >

Copyright © BEST.SK