Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Výroba čistiacej a filtračnej techniky

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Výroba strojov a zariadení >

Čistiaca a filtračná technika

 
ODKAZY 1 - 50 z 56

Camfil Farr s.r.o., Levice

Medzinárodná spoločnosť - výroba a vývoj vzduchových filtrov a čistiacich systémov vzduchu

Asio-SK s.r.o., Bytča

Návrh a realizácia čistiarní odpadových vôd, bazénov, odlučovačov ropných látok, lapačov tukov, fontán

ProMinent Slovensko s.r.o., Bratislava

Výroba a dodávky dávkovacích čerpadiel chemikálií, dávkovacích staníc, meracej a regulačnej techniky pre vodohospodárstvo, zariadení pre úpravu vody, jednotiek reverznej osmózy, gravitačných pieskových filtrov

Aquatec VFL, s.r.o., Dubnica nad Váhom

Domové čistiarne odpadových vôd s technológiou VFL pre rodinné domy, obce. Návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie ČOV, výroba, montáž, záručný a pozáručný servis na čistiarne odpadových vôd a čerpacie stanice

BB Aqex s.r.o., Banská Bystrica

Výroba, montáž, servis čistiarní splaškových a priemyselných odpadových vôd, lapačov olejov a tukov, bazénov, nádrží, žúmp. Predaj čerpacej a záhradnej techniky, železiarskeho tovaru, vodoinštalačných materiálov, plastových rúr, dosiek a tvaroviek, PP

Aqua Šport s.r.o., Dubovany

Realizácia koreňových čistiarní pre rôzne druhy odpadových vôd pre obce a priemysel, pre rodinné domy. Ekoostrovy, prístroje na ničenie rias

Koncept Ekotech s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti úpravy kvality a úspory vody. Dodávky technických zariadení, priemyselných armatúr, čerpacích systémov, úpravovní vody, systémy na využitie dažďovej vody

Powel s.r.o., Prešov

Čerpacia technika, filtrácia vody, fyzikálna úprava vody, úpravne vody, systémy s reverznou osmózou, automaty na vodu

Leier International, Bratislava

Stavebné materiály - preklady, stropné konštrukcie, schodiskové prvky, komínové systémy, prvky vonkajšej architektúry, inžinierskych sietí, čistiaca a filtračná technika. Sieť autosalónov a prevádzkovanie hotela v Maďarsku

Aquatech s.r.o., Prešov

Výroba prístrojov na nechemickú úpravu vody a doplnkových zariadení - separátory, odplyňovače, hydraulické vyrovnávače tlaku, rozdeľovače a zberače, guľové kohúty

Filtex s.r.o., Košice

Výroba, dodávky a montáž filtračných elementov pre priemyselné odlučovacie zariadenia

Ebama, Trenčín

Čistiarne odpadových vôd - návrhy technológií, projekty, skúšobná prevádzka, servis, poradenstvo

Eko Slovak Republic, Považská Bystrica

Stavebnicové odsávacie zariadenia pre priemysel a laboratória, priemyselné vysávače, centrálne vysávacie systémy pre priemysel a rodinné domy, odsávané stoly pre zváranie, brúsenie a letovanie, ventilátory

Ekotechnika, Veľký Krtíš

Filtračné zariadenia, filtračné materiály, priemyselné hadice, axiálne ventilátory, praktické rady

ILD SK s.r.o., Košice

Priemyselná filtrácia vzduchu – odprášenie, odsírenie, adsorpcia. Projekcia v odboroch priemyselnej vzduchotechniky a odprašovania. Výroba a montáž filtračných jednotiek, vzduchotechnických potrubí, kovovýroba

Eurowater s.r.o., Bratislava

Vývoj, výroba a realizácia riešení úpravy vody

Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slavkov

Dodávka, realizácia a výroba domových, obecných a veľkých ČOV, rekonštrukcie a intenzifikácia starých alebo nefunkčných ČOV, znalecké posudky v oblasti ČOV. Predaj bazénov a plastových výrobkov

Ekoprogres v.d., Trenčín

Čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, projektovanie, výroba, dodávka a servis čistiarní odpadových vôd, výroba a dodávka PE šácht - vodomerných, prečerpávacích, kanalizačných, domových, kontajnerov na separovaný zber, biokompostérov

Andritz-Jochman s.r.o., Spišská Nová Ves

Dodávateľ technologických celkov v oblasti odvodňovania a sušenia suspenzií, vývoj a výroba komorových a membránových kalolisov, výroba sušiarní, zákazková strojárska výroba, dodávateľ čerpacích systémov, marketingové služby, colná deklarácia

Notus-Powersonic s.r.o., Vráble

Vývoj, výroba a predaj ultrazvukovej techniky určenej na čistenie

Patrick Dupré

Návrh, výroba a montáž čističiek dažďových a odpadových vôd s chemickou úpravou vody, systémy na zberanie dažďovej a riečnej vody s vlastným pohonom na solárnu energiu

Ecotex s.r.o., Zvolen

Výroba filtračných elementov pre filtračné zariadenia a vzduchotechniku. Servis filtračných zariadení

Aquatest a.s. Slovakia, Košice

Návrhy a výroba recyklačných liniek, konzultácie a inžinierske služby. Akreditované environmentálne laboratórium. Sanácie a supervízie

Kovex-Martin, Vrútky

Konštrukcia a výroba čistiacich zariadení a špeciálnych strojov

Purator Techno-Tip s.r.o., Bratislava

Priemyselné čistiarne, odlučovače ropných látok, prečerpávacie stanice, servis a údržba, poradenstvo. Kanalizačná liatina, odvodnenie, technika pre odpadovú vodu, odvodňovacia technika

EZV s.r.o., Prešov

Výroba prístrojov a doplnkov na fyzikálnu a chemickú úpravu vody. Dávkovacie čerpadlá, filtre a filtračné vložky, UV lampy, meracie a detekčné prístroje

Prox T.E.C. Poprad s.r.o.

Technológie pre ekologické a vodohospodárske stavby. Čističky odpadových vôd, odlučovače ropných látok, lapače tukov, flotačné jednotky

Chezar s.r.o., Bratislava

Zariadenia a technológie na úpravu vody, filtračná technológia, membránové technológie

Peter Šangala, Lokca

Výroba a oprava umývacích liniek, výroba náhradných dielov technológií pre rôzne druhy umývacích liniek. Veľkoobchod obrusov

VH Tech, Košeca

Vývoj, návrh a realizácia technologických zariadení pre vodné hospodárstvo - čistiarne odpadových vôd, lapače tukov, odlučovače ropných látok, čerpacie stanice, nádrže

Baseko s.r.o., Dubnica nad Váhom

Predaj a montáž obtokových hydraulických filtrov, výroba a predaj filtračných zariadení pre všetky druhy používaných olejov, poradenstvo, predaj hydraulického skrutkovania, predaj náhradných dielov na stroje, sprostredkovanie servisu a opráv

Nops s.r.o., Nitra

Vývoj, výroba a predaj čistiacej techniky - odlučovače ropných látok, lapače tukov, predaj ekologických havarijných prostriedkov, výroba snežných diel

Miva s.r.o., Smižany

Dodávky, výroba, montáž materiálov pre plynovody, vodovody, kanalizáciu a technické zariadenia budov. Predaj baliacich materiálov a strojov, papiera na pečenie. Ponuka nadštandardného ubytovania v Penzióne Miva

Ekolin s.r.o., Banská Bystrica

Návrhy, výroba a montáž odsávacích zariadení výfukových plynov. Odsávacie linky pre autoservisy, odsávače merania emisií dieselových motorov

Forex SK, Lučenec

Priemyselná čistiaca technika a chémia - výroba, predaj, e-shop

IL-Plast Liptovský Mikuláš s.r.o., Liptovský Mikuláš

Výroba, dodávka a montáž produktov z plastov. Domové čistiarne odpadových vôd, lapače tukov, vodomerné a revízne šachty, nádrže, vane, vpuste, plastové skruže, potravinársky program, formy

Lumatech s.r.o., Nová Dubnica

Výrobca a dodávateľ zariadení, výrobca čerpacej a filtračnej techniky, výrobca rotačných odmasťovacích strojov a odmasťovacích kvapalín, výrobca zariadení na úpravu odmasťovacích a oplachovacích kvapalín

Aquaflot spol.s r.o. Nitra

Výroba zariadení na čistenie a úpravu priemyselných a splaškových odpadových vôd. Výroba celoplastových nádrží, bazénov, čerpacích staníc. Návrhy technológií, poradenstvo v oblasti čistenia a úpravy

Enviteam s.r.o., Vysoká pri Morave

Konštrukcia, výroba a dodávka spaľovacích zariadení na ochranu ovzdušia, konštrukcia, výroba a dodávka kvapalinových kotlov na organické teplonosné médiá

EkoSpektrum s.r.o., Košice

Ekologické vodohospodárske služby. Skúšky tesnosti kanalizačných potrubí, nádrží, žúmp. Izolácie skladov ropných látok, stáčacích plôch čerpacích staníc. Rekonštrukcie žúmp pre poľnohospodárov, výroba dvojplášťových nádrží a žúmp

Maratom s.r.o., Vráble

Montáž, údržba a opravy meracej a riadiacej techniky v atómových elektrárňach. Dodávateľ silnoprúdovej časti a riadenia čistiacich staníc odpadových vôd

Darner s.r.o., Lučenec

Výroba a predaj priemyselných čistiacich strojov - podlahové automaty, autoumývarky, kompresory, frézy, tepovacie zariadenia, vysávače, komunálne stroje, výbava pre autoopravovne

Ferrmont s.r.o., Púchov

Dodávky a montáž čistiarní odpadových vôd a vzduchotechniky, kovovýroba

Ecofil s.r.o., Michalovce

Výroba olejových filtrov a filtračných zariadení pre priemyselnú výrobu. Filtrácia olejov a nehorľavých kvapalín

Gryf, Bratislava

Výrobky z plastov - plastové nádrže, bazény, domové čističky, lapače olejov

Sobwater s.r.o., Levoča

Výroba, predaj a distribúcia zariadení pre úpravu pitnej a úžitkovej vody

Vzduchotorg s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

Projektovanie, konštrukcia, výroba, dodávky, montáž a servis sušiarenských zariadení a liniek pre drevospracujúci, potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. Ekologické zariadenia pre filtráciu vzduchu

Alvest s.r.o., Skalka nad Váhom

Vývoj a výroba strojových zariadení v oblasti čistenia odpadových vôd. Biologické a chemické čistiarne komunálnych a priemyselných odpadových vôd

Airtechno, Nové Mesto nad Váhom

Dodávky riešení sušiarenských teplosmenných procesov a procesov zaisťujúcich ochranu životného prostredia v oblasti vzduchotechniky

Trendex s.r.o., Banská Bystrica

Projektovanie, výroba, servis a predaj automatických umývacích liniek, ručných umývacích zariadení pre osobné a úžitkové motorové vozidlá, predaj autokozmetiky, poradenstvo
Stránka:    1 2Ďalšia >

Copyright © BEST.SK