Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Nakladateľstvá a vydavateľstvá časopisov a novín

Obsah > Firmy > Priemysel a výroba > Nakladateľstvá a vydavateľstvá >

Nakladateľstvá a vydavateľstvá časopisov a novín

 
ODKAZY 1 - 21 z 21

Petit Press a.s., Bratislava

Tlačiarenské služby - noviny, reklamné materiály, periodiká

Grafobal Group a.s., Bratislava

Polygrafická výroba, vydavateľská činnosť, distribúcia tlače, tabaku a doplnkového tovaru, reklamná a mediálna činnosť

Spoločnosť 7 Plus s.r.o., Bratislava

Vydavateľ denníka, týždenníkov a mesačníkov

Yudiny, Košice

Vydavateľstvo časopisov zo sveta stavebníctva, architektúry, umenia a životného prostredia

Terč.sk, spol. s r.o., Trnava

Reklamná agentúra poskytujúca full servis. Vydávanie inzertných novín

Media/ST s.r.o., Žilina

Vydávanie časopisov a tlačovín s technickým zameraním z oblasti strojárstva, stavebníctva, bytového dizajnu

Tramtária s.r.o., Banská Bystrica

Predajňa so športovými a outdoor potrebami. Veľkoobchod, maloobchod. Edícia Tramtaria Outdoor Magazínu - časopis o športe, turistike a cestovnom ruchu

Vydavateľstvo Tempo s.r.o., Partizánske

Vydavateľ týždenníka Tempo okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Televízne spravodajské vysielanie pre obyvateľov mesta a okolia

Mediage s.r.o., Bratislava

Vydavateľstvo lifestylových magazínov so zameraním na ľudí, ktorí vo svojom živote preferujú kvalitu, selektívnosť a trendovosť

Grafie SK s.r.o., Bratislava

Konzultačná a poradenská firma pre oblasť polygrafického priemyslu. Vydavateľ odborného mesačníka pre grafický priemysel

Adrimex, Trenčín

Reklamná a vydavateľská činnosť - reklamný časopis, letáky, prospekty, reklamné tabule

Tashy Agrotrade s.r.o., Dunajská Streda

Spracovanie a predaj potravinárskych a poľnohospodárskych produktov. Nákup a predaj strojnotechnologických zariadení. Výroba a spracovanie výrobkov z plastov. Vydávanie kníh a tlače. Vývoz a dovoz obalového materiálu

Antar s.r.o., Bratislava

Vydavateľstvo časopisov, kníh a katalógov

Trade Tissing s.r.o., Piešťany

Výroba tlačovín - časopisy, knihy, katalógy, letáky, samolepky. Webdesign. Cestovná agentúra - pobytové a poznávacie zájazdy, exotika, detské tábory

Versus a.s., Bratislava

DTP, tlač, väzba a distribúcia denníkov, neperiodických titulov

V.O.Č Slovakia s.r.o., Košice

Vydavateľstvo odborných časopisov v tlačovej a elektronickej forme so zameraním na oblasť stavebníctva a strojárenstva

M Creo s.r.o., Žilina

Reklamná agentúra zameraná na public relations, prieskum trhu, reklamné kampane, krízová komunikáciu, poradenstvo, outsourcing, monitoring médií, zákazkové vydávanie novín

Triprint s.r.o., Bratislava

Služby v oblasti reklamy, DTP a tlače, vydavateľská činnosť

Veem s.r.o., Martin

Návrh firemného loga a spracovanie logopisu firmy, grafický návrh, predtlačová príprava letákov, prospektov, ponukových listov, katalógov, brožúr, kníh. Vydávanie zábavného detského časopisu Fľak, predaj atramentov do plotrov a tlačiarní

Initia s.r.o., Košice

Integrovaná marketingová komunikácia - poradenstvo a konzultácie, editorial marketing, vizuálna komunikácia, mediálny servis, vydavateľská činnosť

Boomerang Publishing s.r.o., Bratislava

Špecializované vydavateľstvo firemných magazínov

Copyright © BEST.SK