Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Veda a Technika

Obsah >

Veda a Technika

 
PODKATEGÓRIE

Architektúra (12)

Astronómia (22)

Biológia (30)

Ekológia (30)

Ekonómia (11)

Filozofia (4)

Fyzika (17)

Geológia (10)

História (40)

Chémia (8)

Informatika (4)

Laboratóriá (59)

Matematika (14)

Medicína (19)

Psychológia (5)

Sociológia (2)

Strojárstvo a stavebníctvo (53)

Technické kluby a spolky (36)

Technika (233)

Vedecké a výskumné ústavy (114)

Vedecké konferencie a semináre (2)

ODKAZY 1 - 16 z 16

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava

Inštitúcia na podporu všetkých oblastí vedy a techniky na Slovensku. Výzvy, financované projekty, dokumenty

Ústredná knižnica SAV

Špecializovaná informačná inštitúcia v oblasti základného výskumu a hlavná vedecká knižnica Slovenskej akadémie vied

Súťaž Európskej únie pre mladých vedcov

Určená študentom všetkých typov stredných škôl vo veku od 14 do 20 rokov, ktorí sa zaujímajú o vedu a techniku

Úrad priemyselného vlastníctva SR

Medzinárodná registrácia ochranných známok, prezenčné výpožičky patentovej dokumentácie a inej pomocnej literatúry

Veda a technika v Slovenskej republike

Sekcia vedy a techniky Ministerstva školstva SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR prostredníctvom tejto stránky informuje verejnosť o aktivitách v oblasti vedy a výskumu

Slovenské centrum dizajnu

Informácie o dizajne v SR a vo svete, súťaže, aktuality

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Bratislava

Združenie napomáhajúce rozvoju výskumu, vývoja a inovácií

eQuark.sk

Portál pre popularizáciu vedy

Bitcet, Bratislava

Biotechnologické centrum SR - združenie organizácií základného a aplikovaného výskumu Slovenskej akadémie vied, slovenských univerzít a ministerstiev

Futurológia.sk

Virtuálny portál a sprievodca venovaný futurológii

Občianske združenie Veda.sk

Občianske združenie podporujúce rozvoj a propagáciu vedy a výskumu v prostredí internetu

Lingvistika.sk

Portál venovaný lingvistike, jazykovede, slovesnosti, komunikácií a pravidlám pravopisu

Nanotrading s.r.o., Žilina

Informácie o nanosilveri, použitie a aplikácie. Antibakteriálne aplikácie v nanotechnológií, produkcia antibakteriálnych prípravkov. E-shop výrobkov a ponožiek vyrobených z vlákna

Veda24.sk

Aktuálny prehľad článkov o vede

HiTech web

Informácie z techniky o letectve, ekonomike, šokujúce skutočnosti z minulosti, postrehy

Cool Planéta

Svet ako ho nepoznáte. Články, ktoré nielen informujú, ale aj zaujímajú

Copyright © BEST.SK