Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ústavy

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Ústavy

 
PODKATEGÓRIE

Vedecké a výskumné ústavy (114)

ODKAZY 1 - 16 z 16

Ústav informácií a prognóz školstva

Informácie o regionálnom a vysokom školstve, štatistické údaje, ekonomika a financovanie školstva, ekvivalencia dokladov a ďalšie informácie týkajúce sa školstva a vzdelávania u nás a vo svete

Slovenský filmový ústav, Bratislava

Základné informácie - novinky, história, ponuka, filmová databáza

Ústav súdneho inžinierstva, Žilina

Veda a výskum, znalecká činnosť, vzdelávanie, časopis Znalectvo

Geologický ústav SAV, Bratislava

Informácie o ústave - história, súčasnosť, laboratóriá, projekty, pracovníci, knižnica

Geografický ústav SAV, Bratislava

Informácie o ústave - aktuality, vedecké zameranie, história, štruktúra, projekty, výsledky, pracovníci, vydavateľská činnosť

Vojenský historický ústav, Bratislava

Výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie

Centrum pre chemické látky a prípravky, Bratislava

Uvádzanie chemických látok, chemických prípravkov a detergentov na trh, oznamovanie nových chemických látok, uvedenie biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, evidencie a inventarizácie chemických látok, hodnotenie rizík pri ich uvádzaní na trh

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Národná autorita pre registráciu liečiv na Slovensku

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Nitra

Štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie a kontrola pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen

Výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov funkčne zviazaných s drevinami a ich ekosystémami

Audiovizuálne informačné centrum Slovenského filmového ústavu

Workshopy na Slovensku i v zahraničí, zoznam filmových webstránok, adresár subjektov slovenskej kinematografie

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Organizácia, činnosť, BSE, podnety

Šrobárov ústav

Detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, Dolný Smokovec. Liečba respiračných ochorení, pľúcnej a mimopľúcnej tuberkulózy, diferenciálna diagnostika

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín

Vykonávanie odborných veterinárnych činností, služby laboratórnej diagnostiky a skúšania, veterinárnej hygieny potravín a ekológie

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Zvolen

Výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v poľnohospodárstve

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre vytváranie integrálnych služieb pre onkológiu, kardiológiu, pediatriu, endokrinológiu, neurológiu, traumatológiu

Copyright © BEST.SK