Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Úrady verejného zdravotníctva

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Úrady verejného zdravotníctva

 
ODKAZY 1 - 28 z 28

Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava

Odborná a metodická riadiaca a kontrolná činnosť výkonu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra

Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, príprava podkladov na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s ochranou zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica

Špecializovaný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trnava

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trebišov

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Michalovce

Činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žilina

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Spišská Nová Ves

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Výkon štátneho zdravotného dozoru

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Svidník

Orgán štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre okresy Svidník a Stropkov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Čadca

Orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva - ochrana a podpora zdravia ľudí

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Zvolen

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Levice

Výkon štátneho zdravotného a potravinového dozoru, príprava podkladov na opatrenia a rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia a zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s ochranou a podporou zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Žiar nad Hronom

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Galanta

Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru, príprava podkladov na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečovanie špecializovaných výkonov spojených s ochranou zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica

Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rimavská Sobota

Orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v okresoch Rimavská Sobota a Revúca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Poprad

Výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, laboratórne činnosti, poradenská činnosť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice

Plnenie funkcie orgánu verejného zdravotníctva - ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľký Krtíš

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dunajská Streda

Vydáva posudky a vyjadrenia vo veciach určených zákonom, povolenia v rámci starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky v prípadoch určených zákonom, nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Bojnice

Výkon štátneho zdravotného dozoru

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Rožňava

Výkon štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia, hygieny životného prostredia, hygieny výživy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Martin

Výkon štátneho zdravotného dozoru, plnenie funkcie orgánu verejného zdravotníctva pre okresy Martin a Turčianske Teplice a zabezpečovanie vykonávania špecializovaných výkonov spojených s ochranou zdravia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dolný Kubín

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bardejov

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Lučenec

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Komárno

Monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia, hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej úrovni, prevencia ochorení a iných porúch zdravia a dohľad nad jej vykonávaním

Copyright © BEST.SK