Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Úrady práce

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Úrady práce

 
ODKAZY 1 - 20 z 20

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice

Základné informácie - voľné miesta, dokumenty, štatistiky, právne predpisy, poradňa, vzor životopisu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca

Organizačná štruktúra, pracoviská, voľné miesta, legislatíva, dištančné poradenstvo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Revúca

Základné informácie - voľné miesta, aktívna politika, trh práce, sociálne veci, právne predpisy, tlačivá, úradné hodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Topoľčany

Organizačná štruktúra, voľné pracovné miesta, projekty a príspevky, štatistika, tlačivá a formuláre

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza

Základné informácie - voľné miesta, dokumenty, štatistiky, právne predpisy, poradňa, vzor životopisu

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Stropkove

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Trebišov

Pracoviská úradu, odbory a oddelenia, voľné miesta, odkazy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede

Aktuálne informácie o nezamestnanosti a o sociálnej situácii v okrese Dunajská Streda

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Bardejov

Organizačný poriadok a štruktúra úradu, pracoviská, štatistika nezamestnanosti

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici

Pracovný trh na internete

Komunikácia s úradmi práce. PTI ponúka aktuálne zoznamy evidovaných nezamestnaných a umožňuje oslovenie vybraných kandidátov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lučenci

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vranov nad Topľou

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Voľné miesta, dokumenty, právne predpisy

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave

Informácie o úrade, legislatíva, voľné miesta


Copyright © BEST.SK