Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Mestské úrady

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Mestské úrady

 
ODKAZY 1 - 36 z 36

Ružomberok

Informácie o meste, oznamy, zoznam poslancov mestského zastupiteľstva a členov mestskej rady. Doprava, firmy a organizácie, možnosti ubytovania

Mestský úrad Vysoké Tatry

Informácie o meste Vysoké Tatry

Tekovské Lužany

Informácie o obci - história, podnikanie, šport, fotogaléria, samospráva, mikroregión, mapa, oznamy obecného úradu

Šamorín

Základné informácie o meste, história, samospráva, kultúra a šport

Dúbravka

Oficiálne stránky mestskej časti Bratislava - Dúbravka a miestneho úradu

Rača

Oficiálne stránky mestskej časti Bratislava-Rača a miestneho úradu

Vajnory

Oficiálna stránka mestskej časti Bratislavy, miestny úrad

Gelnica

Stránky mestského úradu - samospráva, všeobecne záväzné nariadenia mesta, formuláre, výberové konania. Služby, kultúra, šport v meste, fotogaléria

Stránky miest a obcí Slovenska

Dejiny a súčasnosť, zaujímavosti a možnosti turistického ruchu v rozličných regiónoch Slovenska s možnosťou vyhľadávania a pridávania odkazov na stránky miest a obcí. Odkazy na stránky mestských a obecných úradov

Mestská časť Košice Šaca

Samospráva, inštitúcie, vzdelávanie, kultúra, športové podujatia, projekty

Šenkvice

Informácie o obci, história, obecný úrad, obecné zastupiteľstvo, kultúra a šport, cirkev, mapa obce, adresár firiem v obci, odchody autobusov a vlakov

Košice Sídlisko KVP

Informácie o mestskej časti, oznamy a pozvánky, výberové konania, rozpočet, fotogaléria

Zlaté Moravce

Informácie mesta a mestského úradu Zlaté Moravce

Isomi

Projekt informačného systému obcí a miest na internete je obsahovo ucelený, jednotný a užívateľsky jednoduchý informačný a ekonomický systém vytvárajúci jednotne štruktúrovanú databázu informácií o samosprávach a pre samosprávy

Miestny úrad Mestskej časti Košice-Nad jazerom

Zastupiteľstvo, rokovania, aktivity, kultúrne, spoločenské a športové akcie

Martinček

Základné informácie o obci, obecný a farský úrad, hasičský zbor, fotogaléria

Hnúšťa

História, pamiatky, samospráva, kultúra, vzdelanie, šport, kronika, občianske fórum, občianska inzercia. Mikroregión Sinec-Kokavsko

Šurany

Informácie o meste, história, kultúrne pamiatky, cestovný ruch, samospráva, šport a kultúra

Ludrová

Základné informácie o obci, história, obecný úrad, šport

Mestská časť Bratislava - Jarovce

Oficiálna stránka

Spišské Vlachy

Oficiálna stránka mesta

Ždaňa

Základné informácie o obci, história, obecný úrad, školy, kultúra, život v obci

Sobrance

Oficiálna stránka mesta

Mestská časť Košice Juh

Informácie o miestnom úrade, rozpočte, organizačnom poriadku. Služby, akcie, oznamy, fotogalérie

Stará Bystrica

Informácie o obci, história, aktuality, galéria osobností, spoločenská kronika, úradná doska

Dolná Krupá

Informácie o obci, občanoch a pre občanov - história, samospráva, inštitúcie, kultúrne pamiatky

Čajkov

Základné informácie o obci, história, obecný úrad, turistika

Ochtiná

Základné informácie o obci, história, súčasnosť, kultúra, šport, školstvo, osobnosti, úradná doska

Strážske

Základné informácie o meste, história, mestský úrad, zastupiteľstvo, kultúra, vzdelanie, šport

Veselé

Základné informácie o obci, história, samospráva, kultúra a šport, združenia a spolky v obci

Uzovský Šalgov

Informácie o obci - obecný úrad, história, geografia, turistika, školy, kultúra, šport, spolky, fotografie

Mlynčeky

Základné informácie o obci, história, obecné zastupiteľstvo, organizácie a podnikatelia v obci, fotogaléria

Rybany

Základné informácie o obci, pamiatky a kultúra, obecný úrad, školy, cestovný ruch

Obecný úrad Dvorníky-Včeláre

Oficiálna prezentácia obce - oznamy, samospráva, história, súčasnosť, kultúra, zaujímavosti

Šarišské Bohdanovce

Základné informácie o meste, samospráva, história, kostoly

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Oficiálna stránka

Copyright © BEST.SK