Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Krajské úrady

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Krajské úrady

 
ODKAZY 1 - 7 z 7

Krajský školský úrad, Košice

Informácie o zriadení úradu, oznamy o činnosti, dokumenty, články, výberové konania, projekty, organizačná štruktúra, archív článkov

Krajský školský úrad, Bratislava

Aktuálne informácie o dianí v školstve Bratislavského kraja, kontakty a materiály

Krajský školský úrad, Trnava

Informácie o úrade, organizačnej štruktúre, projekty a výzvy, školské súťaže, legislatíva, infoservis

Krajský školský úrad, Žilina

Informácie o práci v školstve Žilinského kraja, úradná tabuľa, sieť škôl a školských zariadení, aktuality

Krajský stavebný úrad, Nitra

Informácie o odboroch, dokumenty, úradná tabuľa

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Banská Bystrica

Informácie o činnosti a technike, okresné riaditeľstvá, cvičenia, štatistiky, zásahová činnosť

Krajský stavebný úrad, Košice

Pôsobnosť a úlohy úradu, štruktúra, odbory, vyhlášky, zákony, kontakty, slobodný prístup k informáciám

Copyright © BEST.SK