Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Katastrálne a pozemkové úrady

Obsah > Inštitúcie > Vládne a štátne inštitúcie >

Katastrálne a pozemkové úrady

 
ODKAZY 1 - 3 z 3

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informácie o katastrálnych úradoch na Slovensku

Slovenský pozemkový fond

Základné informácie o Slovenskom pozemkovom fonde, vnútorné predpisy

Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky

Vyhľadávanie katastrálnych úradov podľa krajov a správ katastra, sumarizácia legislatívy, články

Copyright © BEST.SK