Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Stredné školy

Obsah > Vzdelávanie >

Stredné školy

 
PODKATEGÓRIE

Gymnáziá (136)

Konzervatóriá (9)

Lýceá (1)

Maturita (2)

Obchodné akadémie (31)

Odborné školy (66)

Odborné učilištia (34)

Priemyselné školy (41)

Zdravotnícke školy (21)

Združené školy (42)

ODKAZY 1 - 2 z 2

Stredné školy.eu

Katalóg stredných škôl, gymnázií a učilíšť na Slovensku s možnosťou vyhľadávania podľa regiónov, miest, vyučovaných predmetov

Stredné školy

Informácie o stredných školách - gymnázium, stredná odborná škola, stredné odborné učilište, obchodná akadémia, stredná priemyselná škola, združená stredná škola, konzervatórium. Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Copyright © BEST.SK