Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Historický šerm

Obsah > Šport > Bojové športy a umenia >

Historický šerm

 
ODKAZY 1 - 23 z 23

Združenie RONDEL

Združenie vytvorené za účelom údržby Čabraďského hradu, jeho výskumu, konzervácie a obnovy. Nachádzajú sa tu aj stránky klubov historického šermu

Argyll, Bratislava

Skupina historického šermu - informácie o nás, členovia, ponuka, akcie, galéria

Banderium

Skupina historického šermu, ponuka vystúpení, členovia, galéria

Ursus, Stupava

Ponuka - duely, divadelné vystúpenia, ohňová šou, strelnica, ponuka spolupráce pri organizovaní väčších historických akcií rôzneho druhu, vhodných na firemné oslavy, hody či festivaly

Festival Devín

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel

Ctibor

Skupina zaujímajúca sa o históriu, bojové umenie a výrobu historických zbraní a zbroje

Corvus Arma, Bratislava

Skupina historického šermu Havrani - ukážky šermiarskeho umenia, divadelné a tanečné prvky

Jago, Spišská Nová Ves

Skupina historického šermu - história, kronika, fotogaléria, festival, kalendár akcií

Sirius, Bratislava

Skupina historického šermu sa zaoberá nácvikom techník boja s historickými chladnými zbraňami a prezentovaním šermiarskeho umenia verejnosti. Zameriava sa na obdobie gotiky a baroka

ViaCassa

Spoločenstvo hudobných, divadelných skupín a skupín historického šermu

Bojník, Bojnice

Skupina historického šermu - zapožičanie a šitie dobových kostýmov, vystúpenia - vypracovanie scenárov a naštudovanie regionálnych historických udalostí, výroba chladných a strelných zbraní

Listy o historickom šerme na Slovensku

Informácie o šermiarstve, podujatia, adresár skupín historického šermu

Vargar

Skupina historického šermu zaoberajúca sa obdobím ranného stredoveku s dôrazom na kultúru Vikingov. Ponuka vystúpení

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel

Prezentácia skupiny historického šermu

Rytieri Vir Fortis, Zvolen

Šermiarska skupina zaoberajúca sa scénickým šermom z obdobia vrcholného stredoveku

Cech Terra De Selinan

Skupina historického šermu, ktorá si sama vyrába zbrane, brnenia a výstroj

Borseus, Bratislava

Divadelno-kaskadérska spoločnosť. História, šerm, divadlo, film, kaskadérske výkony, kone, tréningový areál, agentúra - zabezpečuje účasť kaskadérov, dublérov ako aj kompletné výkony

Triglav

Skupina historického šermu - členovia, fotografia, ponuka vystúpení: historické a brušné tance, dobová strelnica

Rád svätého Galahada, Bratislava

Informácie o skupine historického šermu, Hradné hry, repertoár, galéria

Žoldnieri, Bratislava

Skupina historického šermu - ponuka vystúpení, informácie o členoch, fotogaléria

Cassanova, Banská Bystrica

Spoločnosť veselých šermiarov. História, predstavenia, fotoalbum, ocenenia, ponúkame - viacero príbehov, organizáciu poľných ťažení a bitiek, brušné tance, výstrel z historického dela, organizáciu firemných dní s vystúpeniami, organizovanie hostín

Cohors, Prešov

Predstavenia, vystúpenia a ukážky sú zamerané na obdobie stredoveku, prevažne na pôsobenie žoldnierskych vojsk a žoldnierov ako takých. V repertoári máme hromadné strety, bitky a súboje. Sme zameraný na boj zblízka - muža proti mužovi

Templári

Skupina historického šermu - história skupiny, história radu, galéria

Copyright © BEST.SK