Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Špeciálne školy

Obsah > Vzdelávanie >

Špeciálne školy

 
ODKAZY 1 - 4 z 4

Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči, Bratislava

Starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti pri intaktnom intelekte

Špeciálna základná škola, Poprad

Vzdelávanie detí mentálne a sluchovo postihnuté. Projekty a aktivity školy, krúžky, poradňa

Špeciálna základná škola, Partizánske

Vzdelávanie žiakov s rozumovými nedostatkami. Profil a zameranie školy, žiaci, predmety, krúžky

ZŠi, Brezolupy

Základná škola internátna pre nehovoriacich a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

Copyright © BEST.SK