Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Ekonomický software

Obsah > Počítače a Internet > Software >

Ekonomický software

 
ODKAZY 1 - 20 z 20

Ixtent Slovakia s.r.o., Bratislava

Systémy pre správu, riadenie a archiváciu dokumentov, správa dokumentov pre SAP

QI

Podnikový informačný systém - informácie o vlastnostiach, moduloch a riešeniach

Faktúra

Webová online aplikácia na tvorbu faktúr a príjmového pokladničného dokladu pre malých podnikateľov

PRO-INFO system s.r.o., Nitra

PRO-FIT for Windows - účtovný software. Podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, personalistika a mzdy

Form štúdio.sk

Program na vyplňovanie a tlač formulárov so zameraním na ekonomickú a daňovú oblasť

Ekonomický software

Informácie a tipy ako vybrať ekonomický softvér, porovnania

Made spol. s r.o., Banská Bystrica

Komplexné informačno - komunikačné technológie, informačný systém URBIS

iKelp

Riešenia v oblasti skladového hospodárstva a obchodných informačných systémoch s podporou eura. Riešenia v oblasti dochádzkových a prístupových systémov

Online fakturácia

Webová aplikácia na vystavovanie faktúr. Demoverzia

S.P.K. - Ján Struhár, Pezinok

Renovované tonery, kancelárske potreby, výpočtová technika, reklamné predmety, ekonomický software. E-shop

LCS Noris

Riešenie podnikového informačného systému s poskytnutím jednotnej platformy pre prevádzku všetkých aplikácií, ktoré firma využíva

Sovacomp, Detva

Účtovný a skladový softvér pre živnostníkov

Centrix Applications, Senec

Ekonomický informačný systém, popis systému

EasySVB

Program pre spracovanie agendy SVB - kompletná evidencia, vytváranie predpisov záloh, vyúčtovanie služieb, vedenie účtovníctva

Informačný systém

Procesy pre plánovanie podnikových zdrojov v informačnom systéme

Bobinet

Produkt na zrýchlenie a zjednodušenie obchodných procesov medzi účastníkmi. Softvér pre riadenie a vyhodnocovanie informácií v oblasti obchodu, logistiky a dopravy

Ekonomické informačné systémy

Zoznam ekonomických a špecializovaných informačných systémov, softvérové spoločnosti, vyhľadávanie

Steelsoft s.r.o., Košice

Tvorba softvéru - evidencia priebehu a toku výroby v strojárskych a hutníckych závodoch, skladová evidencia materiálov, plánovanie výroby, ocenenie materiálu, fakturácia, prepojenie na účtovníctvo

Humanet

Online ekonomický informačný systém vhodný pre podnikateľov a rozpočtové organizácie

Kniha jázd

Vytvorenie knihy jázd a cestovných príkazov. Napojenie na GPS záznamník a tvorba jázd na základe údajov získaných satelitným sledovaním vozidla


Copyright © BEST.SK