Best.sk - slovenský internetový vyhľadávač

Bezpečnosť informačných systémov

Obsah > Počítače a Internet > Software >

Bezpečnosť informačných systémov

 
ODKAZY 1 - 12 z 12

S&T Slovakia, Bratislava

Systémová integrácia, správa a riadenie IT, bezpečnosť IT, zálohovanie a archivácia podnikových údajov

D.Trust Certifikačná Autorita a.s., Bratislava

Poskytovateľ komplexných certifikačných služieb, vydávanie a správa certifikátov verejných kľúčov

IP Security Consulting s.r.o., Bratislava

Informačná bezpečnosť, operačné systémy Unix/Linux, počítačové siete. Vzdialená správa serverov a sietí, prenájom virtuálnych linuxových serverov

CPE Slovakia s.r.o., Bratislava

Predaj, služby a poradenstvo v oblasti zálohovania, archivácie dát, storage technológií, páskových knižníc, diskových polí, SAN a bezpečnosti dát

Gordias s.r.o., Bratislava

Bezpečnostný projekt IS podľa zákona č. 428/2002 a normy ISO 17799, systém riadenia informačnej bezpečnosti, ochrana osobných údajov, analýza rizík, bezpečnostná politika, penetračné testy

Mitas s.r.o., Bratislava

Poradenstvo a projekty v oblasti bezpečnosti IT, poradenstvo pre manažment

Level IT s.r.o., Bratislava

Správa a údržba informačných systémov a techniky, web prezentácie, antivírusové služby a internet, programovanie, kabelážne systémy, audity a preverovanie IS

Netia s.r.o., Bratislava

Návrh a tvorba zákazníckych informačných systémov, realizácia a správa počítačových sietí, priemyselná automatizácia, návrh a zavádzanie systémovej bezpečnosti, ochrana osobných údajov, systémy pre manažment a zálohovanie dát

FDC, Banská Štiavnica

Servis výpočtovej techniky, odstraňovanie vírusov a ochrana dát

Spector eBlaster

Monitorovací softvér. Uvidíte, ktoré stránky navštevujú vaše deti alebo zamestnanci a čo robia na počítači, okamžitá notifikácia e-mailom

Hacker klub

Klub zaoberajúci sa internetovou bezpečnosťou. Recenzie, návody, články, videá a novinky zo sveta programovania

Informačná bezpečnosť

Ochrana osobných údajov, bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov, konzultácie a školenie

Copyright © BEST.SK